‘คลินิกทำฟัน’ ระวัง! สบส.จ่อตรวจสอบหากคิดราคาเกิน เอาผิดทางกฎหมายทันที

จากกรณีสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรมให้แก่ผู้ประกันตนเป็น 900 บาทต่อคนต่อปี แต่พบว่าคลินิกเอกชนบางแห่งฉวยโอกาสขึ้นค่าบริการทันตกรรม โดยไม่ได้ประกาศราคาให้ชัดเจน ซึ่งถือว่ามีความผิดเรื่องของการแสดงราคาตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 และจรรยาบรรณทันตแพทย์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 กำหนดให้คลินิกทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จะต้องแสดงรายละเอียดสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1.ชื่อสถานพยาบาล 2.รายการเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล และ 3.อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นและสิทธิของผู้ป่วยให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจนที่จุดบริการ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจก่อนรับบริการจากคลินิก ดังนั้น หาก สบส.ได้รับข้อมูลจาก สปส.เกี่ยวกับคลินิกทันตกรรมที่คิดค่าบริการเกินป้ายแสดงราคาหรือไม่แสดงอัตราค่าบริการอย่างชัดเจน จะดำเนินการเอาผิดทันที

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ออกตรวจตราคลินิกทันตกรรมในเขต กทม. และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ดำเนินการในจังหวัดต่างๆ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง และคุ้มครองสิทธิของประชาชนและผู้ประกันตน

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า สำนักสถานพยาบาลฯ มีแผนตรวจสอบคลินิกทันตกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับ สบส. จำนวน 4,244 แห่งทั่วประเทศ อยู่ใน กทม. 1,461 แห่ง และต่างจังหวัด 2,783 แห่ง โดยใน กทม. ทางสำนักสถานพยาบาลฯ จะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สถานที่ ผู้ให้บริการ การบริการ เครื่องมือ ยา เวชภัณฑ์ และความปลอดภัย ส่วนในต่างจังหวัดอยู่ในความดูแลของ สสจ.ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน หากแห่งใดตกเกณฑ์มาตรฐานแม้ข้อใดข้อหนึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที และในกรณีที่คลินิกทันตกรรมไม่แสดงอัตราค่าบริการให้ชัดเจน จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2559 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Advertisement

ทั้งนี้ หากประชาชนพบคลินิกแห่งใดไม่แสดงอัตราค่าบริการ หรือไม่มีจุดให้สอบถามอัตราค่าบริการ ให้แจ้งที่เฟซบุ๊ก สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน หรือสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค 02-193-7999

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

    QR Code
    เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
    Line Image