กสร.เชิญชวนเสนอรายชื่อชิง ‘สตรีทำงานดีเด่น’ 8 สาขา

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กสร.เชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นประจำปี 2560 เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่นจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของแรงงานหญิง เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ในวันที่ 8 มีนาคมนี้ โดยแบ่งเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 1.สตรีนักบริหารดีเด่น 2.สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น 3.สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น 4.สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น 5.ศิลปินสตรีดีเด่น 6.สื่อมวลชนดีเด่น 7.สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น 8.สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น รวมทั้งสิ้น 29 รางวัล

“สามารถเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยส่งข้อมูลมายังกลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน ชั้น 10 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2246 8024 หรือ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.labour.go.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ต้อม เรนโบว์’ ลั่นไม่เกี่ยวเครือข่าย ‘ไซซะนะ’ แต่เคยรู้จัก – ถ่ายรูปด้วยในฐานะเจ้าของโรงไม้ที่ลาว
บทความถัดไป“พรเพชร”เผยแก้ไขร่างร.ธ.น.ฉบับประชามติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว