สธ.เชิญชวนผู้รักสุขภาพ ร่วมงานสมุนไพรไทย ‘เมืองสุขภาพดี วิถีไทย’

ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน “เมืองสุขภาพดี วิถีไทย ประจำปี 2560” โดย นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า  รัฐบาลได้จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 สร้างการรับรู้และสร้างตราสินค้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของกรุงเทพฯ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับชาวไร่  ชาวนา กลุ่มสหกรณ์  สินค้าของดีท้องถิ่นต่างๆ ที่สำคัญเป็นเวทีให้หน่วยงานต่างๆ ถ่ายทอดความรู้สู่การใช้ประโยชน์ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ด้วยองค์ความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐานใช้ในสถานบริการสุขภาพ ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกอายุ พัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพเป็นเลิศภายใต้แผนชาติยุทธศาสตร์ 20 ปี เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงวิถีการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานพึ่งพาแพทย์สมุนไพรและแพทย์ทางเลือก ก่อให้เกิดวัฒนธรรมสุขภาพ เปิดประตู่สู่ตลาดการค้าระดับสากล สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคม

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า งาน “เมืองสุขภาพดี วิถีไทย” ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขเน้นการจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพที่รัฐส่งเสริมเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นประจำชาติ  เพื่อสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และความรู้สมุนไพรให้เป็นที่จดจำและมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้แก่ กลุ่มเวชสำอาง อาหารเสริม พร้อมเปิดตัว 4 สุดยอดผลิตภัณฑ์ (Product Champion) คือ ขมิ้นชัน แก้ท้องอืดจุกเสียดแน่นท้อง ปวดเข่า ไพล แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้ปวดเมื่อย ลดการอักเสบ กระชายดำ บำรุงกำลัง  บัวบก แก้ฟกช้ำ ช่วยบำรุงสมองเพิ่มความจำ เสริมเนื้อเยื่อในแผลเบาหวาน  นอกจากนี้ยังมีบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนคอตีบบาดทะยัก ให้กับประชาชนฟรีตลอดงาน

โดยในงาน มีการแบ่ง 7 โซน คือ 1.ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสาธิตหลากหลายรูปแบบระดับพรีเมี่ยมมาตรฐานส่งออกต่างประเทศในราคาพิเศษ 2.เวทีวิชาการ และนาทีทองสำหรับผู้มาเยี่ยมชม 3. บริการตรวจสุขภาพดวงตา ฉีดวัคซีนฟรี 4.เสน่ห์จากภูมิปัญญาไทย บริการจากหมอพื้นบ้านเครือข่ายทั่วประเทศ 5.จำหน่ายพืชพันธุ์ไม้สมุนไพร    ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้หอม 6.อาหารสะอาด รสชาติอร่อย เพื่อสุขภาพที่ดี 7.ตลาดริมคลองยามเย็นนั่งเล่นริมคลอง ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว/สุขภาพจิต ยังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร       แพจเกจสปาน้ำพุร้อนจากภาคใต้ สาธิตผลิตภัณฑ์จากน้ำพุร้อน  เลือกซื้อสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน รับฟังเรื่องเล่าและทอผ้าจากคุณยายบุญมา  ศรีจันทร์  จังหวัดบุรีรัมย์   ผู้ได้รับพระราชานุญาตให้ทอผ้าไหมลายอิริยาบถต่าง ๆ ของคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงของ ร.9 และการประกวดอาหารประเภทขนมแป้งดัดแปลงจากข้าว ประเภทนักศึกษาและมืออาชีพ ชิงรางวัล ขอเชิญชวนประชาชน มาร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-19.00 น.

2efy71cidi6x

oca5lvtjamhs

4xgwd7ahm57n