‘เจซีไอ’ยกย่อง’รพ.สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ’ได้มาตรฐานระดับโลก

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สธ.ได้เร่งรัดให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้มีความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ โดยกำหนดให้ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือระบบเอชเอ (Hospital Accreditation: HA) ทั้งนี้ ข้อมูลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระบุว่า ขณะนี้โรงพยาบาลในสังกัด สธ.ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแล้ว 578 แห่ง และอยู่ระหว่างประเมินอีก 402 แห่ง

นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า ล่าสุดโรงพยาบาล (รพ.) สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอขนาดใหญ่ มีผู้เข้ารับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเฉลี่ยวันละ 750-800 คน และเป็นโรงพยาบาลศูนย์เชี่ยวชาญผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก ผ่าตัดกระดูกสันหลังและผ่าตัดนิ่วในไต ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานเจซีไอ (JCI: Joint Commission International) ด้วยคะแนนสูงสุดร้อยละ 96 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 โดยมาตรฐานเจซีไอเป็นมาตรฐานระดับโลกที่เน้นด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

“สำหรับกระบวนการประเมินครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู้นำ โครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ การรองรับภาวะฉุกเฉิน การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การสื่อสารและสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากร คุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษา ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าไปในโรงพยาบาลจนกระทั่งออกจากโรงพยาบาล คำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น การปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย” นพ.ปิยะสกลกล่าว และว่า ขณะนี้ทั่วโลกมีโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานกว่า 800 แห่ง ในประเทศไทยมี 53 แห่ง มากเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย เท่ากับสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นอันดับ 3 ของโลก ทั้งนี้ในส่วน สธ.มีโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานเจซีไอ 2 แห่ง คือ รพ.ศูนย์ชลบุรี และ รพ.สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ

ทั้งนี้ รพ.สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ ได้ดำเนินการตามพระราโชวาทของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ต้องการให้ รพ.สมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศบริบาลรักษาประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารให้หายจากการเจ็บป่วยโดยถ้วนหน้าเสมอกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เหลือเกินจะ’ฮา!’ โดย สุชาติ ศรีสุวรรณ
บทความถัดไปคสช.แทงกั๊ก บอกสืบทอดอำนาจหรือไม่ อยู่ที่ ปชช.มาลงรับ/ไม่รับร่างรธน.