กระทรวงวิทย์-เชฟรอน สร้างพื้นที่ปลดปล่อยจินตนาการ ปั้นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) เปิดเผยว่า วท.โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ร่วมกันเปิดพื้นที่ เพื่อปลดปล่อยจินตนาการแก่เยาวชน หรือ Enjoy Maker Space ขึ้นที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ ใจกลางกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ของประเทศ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยนำจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาผสานในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนเห็นภาพว่าแรงบันดาลใจสามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จับต้องได้จริง รวมทั้ง สร้างค่านิยมในการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทย โดยมี อพวช. เป็นแกนหลักในการรับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้แห่งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงฯ ที่ตั้งเป้ายกระดับบุคลากรประเทศ ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

16788025_10212690758452043_854117713_n

16809332_10212690758092034_836936602_n

16808676_10212690758812052_808060122_n

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า “แนวคิดการเปิด Maker Space คือ การสร้างพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้ปลดปล่อยจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ปลุกความเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ “เมกเกอร์” (Maker) ออกมาในรูปแบบผลงาน หรือ สิ่งประดิษฐ์ของตนเองได้อย่างอิสระ เป็นจุดเริ่มต้นสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ประเทศ

“พื้นที่การเรียนรู้แห่งนี้มีความพร้อมทั้งสถานที่และเครื่องมือต่างๆ เช่น พรินเตอร์ 3 มิติ, เครื่องตัดเลเซอร์ จนถึงอุปกรณ์ทั่วไป อาทิ การ์ดบอร์ด แท่งพลาสติก หรือ สิ่งที่หาได้รอบตัว เช่น ไม้ไอศกรีม ฯลฯ ที่ช่วยสนับสนุนโอกาสการพัฒนาความคิด การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โดยพร้อมเปิดให้บริการแก่เยาวชนและครอบครัวทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 -18.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ อพวช. มีแผนจัดกิจกรรม Maker Space รูปแบบ Open House เพื่อสร้างการรับรู้ในโครงการ Enjoy Maker Space ตามพื้นที่หัวเมืองหลักทั่วประเทศอีกด้วย” นางกรรณิการ์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ที่ดินสงขลา ลงรังวัดพื้นงอกจากทะเลในสะกอม 300 ไร่ แต่ชาวบ้าน-ทุนเข้าจับจองก่อนแล้ว
บทความถัดไปนักธรณีวิทยาเผย โลกมีอีกทวีป ชื่อ “ซีแลนเดีย”