คปค.ขอบคุณ’ปลัดแรงงาน’ ดันสิทธิทันตกรรมผู้ประกันตน พร้อมขอเพิ่มสิทธิทำ’ฟันเทียม’

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงแรงงาน นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย และประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) พร้อมด้วยเครือข่ายขับเคลื่อนสิทธิการรักษาด้านทันตกรรมในระบบประกันสังคม เครือข่าย ฟ.ฟันสร้างสุข และกลุ่มคนรักสุขภาพ เดินทางมาเพื่อขอบคุณ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ที่ผลักดันให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิทันตกรรมเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมยื่นข้อเรียกร้องเพิ่มเติม

นายมนัสกล่าวว่า หลังจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เพิ่มสิทธิการตรวจสุขภาพทางทันตกรรมให้แก่ผู้ประกันตน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลตามสิทธิ ซึ่งมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 นั้น ทางเครือข่ายเห็นว่าควรมีการเพิ่มเติมในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นอกเหนือจากตรวจสุขภาพฟรี รวมทั้งควรมีการเพิ่มการตรวจช่องปากประจำปี การทำระบบจ่ายตรงให้ครอบคลุมกรณีรักษาฟันเทียมด้วย และจัดรถโมบายเข้าตรวจถึงสถานประกอบการ นอกเหนือจากการให้สิทธิค่าบริการทันตกรรม 900 บาทต่อปี อีกทั้ง อยากให้ สปส.ขยายเวลาปิดระบบการใช้สิทธิทันตกรรมจาก 20.00 น. เป็น 24.00 น. กล่าวคือ ทำให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้นานขึ้น และคลินิกเองก็สามารถส่งข้อมูลตั้งเบิกเงินได้นานขึ้นด้วย รวมทั้งให้สิทธิการตรวจครรภ์ ฝากครรภ์ แก่ผู้ประกันตนหญิงด้วย นอกจากนั้นอยากให้ สปส.จัดทำมาตรฐานราคากลางในการทำทันตกรรม พร้อมติดประกาศไว้ตามสถานบริการทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถรับทราบราคาที่เป็นมาตรฐานอย่างแท้จริง และจะได้มีความพร้อมเรื่องค่าใช้จ่าย หากมีค่าบริการเพิ่มเติม

ด้าน ทพ.วีระ อิสระ ผู้ประสานงานเครือข่าย ฟ.ฟันสร้างสุข กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกันตนมีจำนวนกว่า 11 ล้านคน ซึ่งการรักษาทางทันตกรรมอยู่ในกรอบวงเงิน 900 บาทต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่มีการปรับเพิ่มขึ้นจากในอดีต 600 บาทต่อปี แต่ในอนาคตอยากให้ สปส.พิจารณาให้ผู้ประกันตนสามารถได้รับการรักษาทันตกรรมตามความเหมาะสม เช่นเดียวกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ที่แพทย์จะรักษาตามความจำเป็น ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดี เช่น หากผู้ประกันตนมีฟันผุ 10 ซี่ หากให้งบเพียง 900 บาท อาจทำให้ไม่เพียงพอ แต่หากให้แพทย์รักษาตามความจำเป็นตามหรือสาเหตุจะเป็นเรื่องที่ดีมาก

ม.ล.ปุณฑริกกล่าวว่า จะนำข้อเสนอเข้าเรื่องหารือในบอร์ด สปส.พิจารณาเพิ่มเติมต่อไป พร้อมยืนยันว่า สปส.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ที่จะทำให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image