จับมือ 3 สถาบันแพทย์ พัฒนาระบบสุขภาพไทย

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบันปี2560:จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ หัวข้อ ร่วมมือกันสร้างสุขภาวะของสังคม ว่า ตั้งแต่ไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพคนไทยก็เข้าถึงระบบการบริการด้านสุขภาพที่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือ การทำให้มีระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน และวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้คือการร่วมจ่าย แต่ในการร่วมจ่ายนั้น รัฐก็ต้องให้สิทธิการรักษาพยาบาลที่เหมือนเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม โดยต้องแยกการรักษาพยาบาลเป็น 2 ส่วนคือ การรักษาพยาบาลที่เป็นความจำเป็น และสิ่งที่เป็นความต้องการของประชาชน ซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีการร่วมจ่าย

“กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ถือว่ามีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนรัฐ ในด้านข้อมูลวิชาการ เช่นเดียวกับโรงเรียนแพทย์ที่พร้อมจะให้ความร่วมมือ กับหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งกระทวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ที่ต้องมาร่วมมือกันทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพเกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึงการร่วมจ่าย และเชื่อว่าคนไทยจะรับได้เพราะเป็นคนที่มีเหตุมีผล” ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าว

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล กล่าวว่า การประชุมร่วมกันของ 3สถาบันถือเป็นเรื่องที่ดี ที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและทำให้เกิดการพัฒนา และสิ่งสำคัญคือการทำให้เด็กไทยก้าวสู่เด็กไทย 4.0 ซึ่งต้องเริ่มจากการให้ความสำคัญกับอาหารเช้าของเด็กเพื่อแก้ปัญหาภาวะเด็กอ้วนเตี้ย เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon