กรมป่าไม้ ชี้เผาป่าคุก 20 ปี ปรับ2 ล้านฟ้องแพ่งซ้ำค่าเสียหายไร่ละ1.2แสนตาก-ลำปาง-แพร่หนักสุดวอดแล้ว7พันไร่

วันที่ 9 มีนาคม นายอรรถพล เจริญชันษา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สถานการณ์กรเกิดไฟป่าใน 9 จังหวัดภาคเหนือตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ถือเป็นวันเริ่มต้นดีเดย์การควบคุมไฟป่าจนถึงวันที่ 8 มีนาคม พบว่า เกิดไฟป่า 243 ครั้ง เสียหาย 7,447 ไร่ จ.ตากมากที่สุด เกิดไฟป่า 64 ครั้ง เสียหาย 3,452 ไร่ รองลงมา จ.ลำปาง 51 ครั้ง เสียหาย 1,558 ไร่ จ.แพร่ 39 ครั้ง 682 ไร่ จ.เชียงใหม่ 32 ครั้ง เสียหาย 389 ไร่ จ.ลำพูน 25 ครั้ง 652 ไร่ จ.พะเยา 11 ครั้ง 260 ไร่ จ.น่าน 9 ครั้ง เสียหาย 335 ไร่ จ.แม่ฮ่องสอน 8 ครั้ง เสียหาย 61 ไร่และ จ.เชียงราย 4 ครั้ง เสียหาย 58 ไร่ ถือว่าการเกิดไฟป่า เกิดน้อยกว่าปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน เพราะกรมป่าไม้ ได้มีการดำเนินงานเชิงรุกภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมไฟป่า 6 มาตรการ คือ 1.ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 3.การเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 4. การจัดการเชื้อเพลิง ได้แก่ การชิงเผา การทำแนวกันไฟและการทำโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ 5.การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการควบคุมและตรวจจับไฟป่าและ 6.การบูรณาการสนธิกำลังกับทุกภาคส่วนในการเข้าดับไฟ

นายอรรถพล กล่าวว่า นอกจากนี้กรมป่าไม้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยควบคุมการเผาเศษวัชพืชทางการ เกษตรของกลุ่มเกษตรกร โดยกำหนดช่วงเวลาและจัดระเบียบการเผาเศษวัชพืช และประกาศเขตห้ามเผา รณรงค์การไถกลบแทนการเผา รวมถึงสนับสนุนการแปรรูปวัสดุทางการเกษตรอีกด้วย

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันฯ กล่าวอีกว่า สำหรับบทลงโทษของผู้กระทำผิดที่ทำการเผาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจะมีบทลงโทษเช่นเดียวกับคดีทำไม้ คือ มีโทษทางอาญาจำคุก 5 – 20 ปี และโทษปรับสูงสุด 2 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะลงโทษจำคุกหรือปรับมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากความเสียหายของพื้นที่ป่าไม้ นอกจากนี้ ผู้กระทำผิดจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามคดีทางแพ่งอีกเฉลี่ยไร่ละ 90,000 – 120,000 บาท ถือเป็นบทลงโทษที่สูงมาก ทั้งนี้ หากพบเจอเหตุไฟป่า โทรแจ้งสายด่วนกรมป่าไม้ 1310 กด 3 และส่วนควบคุมไฟป่า 02 – 5614292-3 ต่อ 5767 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชุดป้องกันไฟป่าเข้าระงับเหตุได้ทันการณ์

บทความก่อนหน้านี้สหรัฐปัดเจรจาเปียงยางตามข้อเสนอของจีน ตอก “คิม จอง อึน” ไม่มีเหตุผล
บทความถัดไปจับ “อูเบอร์”อีกคัน คาสนามบินเชียงใหม่ นายกธุรกิจท่องเที่ยว ชู “สี่ล้อแดง” จุดขายท้องถิ่น