สธ.ออกประกาศดูแล ‘ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต’ ห้ามรพ.เก็บเงิน-ต้องรักษา ฝ่าฝืนมีโทษ!

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานพยาบาล ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559 กล่าวว่า เรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหามาตลอด ล่าสุดคณะกรรมการสถานพยาบาล ซึ่งมีปลัด สธ.เป็นประธาน แต่มอบหมายให้รองปลัดฯ แทนนั้น ได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสธ. สบส. สพฉ.และผู้แทนรพ.เอกชน ร่วมหารือเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยออกเป็นประกาศกระทรวงตาม มาตรา 36 ที่ระบุว่า ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพอันตราย และจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน เพื่อให้พ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามประเภทของสถานพยาบาลนั้นๆ

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวอีกว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้กำชับให้เดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว โดยคณะกรรมการมีการประชุมหลายครั้ง โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคมถือเป็นการประชุมที่สิ้นสุดในการได้ข้อสรุปร่างประกาศกระทรวงทั้ง 3 ฉบับแล้ว ประกอบด้วย 1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน 2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น และ3.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

“โดยทั้งหมดจะเสนอรัฐมนตรีว่าการสธ. ในการลงนาม โดยในส่วนของการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนั้น จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่ออนุมัติ โดยรัฐมนตรีฯ อยากให้ออกทันเดือนเมษายน ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์ อาจมีอุบัติเหตุมาก หากมีประกาศตรงนี้ก็จะช่วยผู้ป่วยได้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ประชาชนทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าอยู่กองทุนสุขภาพไหน ทั้งหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) กองทุนประกันสังคม และกองทุนสิทธิสวัสดิการข้าราชการก็จะได้รับสิทธิรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต 72 ชั่วโมง ไม่ต้องเสียเงิน แต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งจะมีอยู่ในนิยาม และเมื่อพ้นวิกฤตก็ต้องส่งต่อไปยังรพ.รัฐตามสิทธิ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะผ่านครม. ” นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวสั้นๆว่า ตนยังไม่เห็นร่างประกาศดังกล่าว แต่เห็นว่าแล้วเสร็จ ซึ่งหากทุกอย่างเรียบร้อยก็พร้อมจะนำเสนอต่อครม.เพื่อประกาศใช้ โดยหวังว่าจะออกทันช่วงเดือนเมษายนนี้ เพื่อทันช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image