กำนัน ผญบ.ชุมพร-ขอนแก่นฮือค้าน ลดวาระเหลือ 5 ปี ชี้ไม่ใช่นักการเมือง ถ้าเลือกตั้งส่อแตกแยก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 เมษายน ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประมาณ 300 คน นำโดย นายนันทวัฒน์ ช่วยชูหนู กำนัน ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ ในฐานะนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.ชุมพร และนายปรีชา สุธีรานุวัฒน์ กำนัน ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน ร่วมกันชุมนุมโดยสงบเพื่อคัดค้าน ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน วาระดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เหลือคราวละ 5 ปี และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี และร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่… ) พ.ศ. …

ต่อมา เวลา 10.30 น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดชุมพร นายวนิพงศ์ มุณีน้อย นายอำเภอท่าแซะ นายอัครชัย ชัยจิรฉายากุล จ่าจังหวัดชุมพร ได้ลงมาพบผู้ชุมนุม ก่อนรับมอบหนังสือเพื่อส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ปลัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายกรัฐมนตรี โดยนายชัยสิทธิ์ได้กล่าวขอบคุณผู้ชุมนุมทุกคนที่ออกมาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในเรื่องนี้โดยสงบและเปิดเผยตามระบอบประชาธิปไตย พร้อมทั้งรับปากว่า จะรีบนำหนังสือทั้ง 4 ฉบับส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ปลัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม การเสนอร่างกฎหมายจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและยังมีอีกหลายขั้นตอน จึงขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกคนอย่าเพิ่งกังวลใจ และขอให้ติดตามข่าวจากรัฐบาลต่อไป

สำหรับข้อเสนอที่ยื่นนี้ สรุปได้ว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใน จ.ชุมพรไม่เห็นด้วยกับการเสนอกฎหมายของการลดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี เพราะจะทำให้เกิดความแตกแยก ทำให้องค์กรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นองค์กรด้านการเมือง ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพราะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่ใช่นักการเมือง หากต้องมีการเลือกตั้งบ่อยอาจนำไปสู่ความแตกแยกในระดับตำบล หมู่บ้านได้ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชุมพร จึงเห็นด้วยกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ที่ยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือเป็นผู้มีอิทธิพลแต่อย่างใด การคัดค้านในกรณีดังกล่าว เพื่อต้องการให้เกิดความปรองดอง และความรักสามัคคีในพื้นที่

ส่วนที่จังหวัดขอนแก่น โดยบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายทัศนัยน์ สุขสบาย อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย / ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดขอนแก่น / กำนัน ตำบลบ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พร้อมกำนัน รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน จำนวนกว่า 100 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี นายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น และนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พ.ท.พิทักษ์พล ชูศรี ผู้บังคับกองร้อย รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนมารับหนังสือ ซึ่งการยื่นหนังสือเพื่อขอคัดค้านข้อเสนอแนะนำประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น พุทธศักราช 2457 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาระดำรงตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้เหลือวาระ 5 ปี และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี เรียนประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

นายปิยินกล่าวว่า วันนี้ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดขอนแก่นก็มายื่นเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย ที่ว่าจะมีการแก้ไขโครงสร้างของฝ่ายปกครองท้องที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวาระของกำนัน ที่มีข้อเสนอกรรมาธิการว่าจะเสนอแก้ไข ให้เหลือวาระเป็น 5 ปี ซึ่งจริงๆ แล้วในเรื่องนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ยืนยันแล้วว่า เป็นเพียงความคิดเห็นของกรรมาธิการ ยังไม่มีการนำเข้าสู่สภา วันนี้ทางเราก็ได้รับเรื่องเอาไว้ และจะนำเรื่องส่งให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และส่งให้กับกระทรวงมหาดไทยโดยเร็ว เพื่อเป็นข้อมูลให้กับปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านมีความเห็นไม่ตรงกับทางคณะกรรมาธิการ

เดิมทีที่ผ่านมา กำนัน จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งตำบล ต่อมามีการแก้กฎหมายให้เป็นการประชุมผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่เลือกกำนัน จึงมีการมองว่าประชาชนมีความรู้สึกว่า กำนันไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนโดยตรง เรื่องนี้จริงๆ แต่วาระการดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านมองว่า ให้อยู่วาระเพียง 5 ปี ที่ผ่านมา เคยเกิดปัญหามีความแตกแยกและแบ่งพรรค์แบ่งพวกภายในหมู่บ้าน เพราะมีการเลือกบ่อย ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เลยมองว่า โดยปกติแล้วในทุก 5 ปี เราจะมีการประเมินกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้ว ถ้าผู้ใดประพฤติตัวไม่เหมาะสม เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล ก็สามารถที่จะถอดถอนได้ทันที ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านมีวินัยควบคุมอยู่แล้ว ที่สำคัญหากเห็นถึงความไม่เหมาะสม ก็มีตัวกฎหมายที่สามารถให้ประชาชน สามารถลงชื่อถอดถอนกำนันผู้ใหญ่บ้านเองได้

ด้านนายทัศนัยน์กล่าวว่า ทางเรามีความกังวลใจว่า ถ้าร่างตรงนี้ได้รับการยอมรับหรือผ่านการเห็นชอบแล้ว กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศ จะมีการเลือกตั้งใหม่ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด และตามที่เราได้ศึกษาดูนั้นก็ไม่มีกฎหมายย้อนหลัง แต่ สปท.เสนอย้อนหลังกลับไปย้อนหากฎหมายเก่าที่จะให้กำนันกลับมาเลือกใหม่ทั้งประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี ตอนนี้กำนันที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 5 ปี ทั้งหมดมีกว่า 80% ทั่วประเทศ ซึ่งถ้ากฎหมายตัวนี้ผ่านก็จะทำให้ กำนันส่วนนี้ แพทย์ ผู้ช่วยสารวัตร ที่พ่วงมากับตำแหน่งกำนัน ก็จะหลุดไปด้วยเป็นแสนคน และก็ลิดรอนสิทธิของกำนันผู้ใหญ่บ้าน

“จะส่งผลทำให้ ถ้ามีตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีวาระ การทำงานเกี่ยวกับด้านการปราบปรามยาเสพติด การที่จะต่อต้านผู้มีอิทธิพล ก็จะไม่กล้าเต็มที่ เพราะกลัวว่าพอครบวาระ 5 ปี ต้องเลือกตั้งใหม่ แต่ถ้ามีการดำรงตำแหน่งอยู่ครบ 60 ปี เราจะสามารถตัดสินใจ และทำงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหากมีความเข้าใจว่าจะเป็นการผูกขาดกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากในทุก 4 ปี เราจะได้รับการประเมินอยู่แล้ว และการประเมินที่ผ่านมา ก็มีผู้หลุดการประเมินไปแล้วกว่า 2 พันชีวิต ที่ทำงานไม่ผ่าน และชาวบ้านไม่ให้ผ่านการประเมิน ซึ่งการประเมิน ก็เหมือนการกำกับว่าให้เราต้องทำงานให้ดี จึงจะผ่านการประเมิน” นายทัศนัยน์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้โฟร์วันวันฯ จัดเต็มความฟินถึงใจ ดึง 9 สาว ‘ทไวซ์’ โชว์ร้อง-เต้น ในคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เมืองไทย (คลิป)
บทความถัดไปสงกรานต์นี้ห้ามพลาด! เมื่อ “if fruitamin” กลับมาระเบิดความสดชื่นที่ถนนสีลมอีกครั้ง!!