แม่ทัพภาค 2 จัดหนัก เวทีปรองดองอีสาน ครั้งที่ 1 เชิญเจ๊เกียว ประธาน นปช.อีสาน อดีต ส.ส.ร่วมกิจกรรม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ห้องศรีพัชรินทร์ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานเปิดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 6 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา, จ.ชัยภูมิ, จ.ขอนแก่น, จ.มหาสารคาม, จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ รวมทั้งตัวแทนประชาชนจาก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการเมืองท้องถิ่น, กลุ่มนักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม, กลุ่มข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรที่ทำงานร่วมกับส่วนราชการ, กลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 194 คน เพื่อให้ผู้แทนของกลุ่มต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและเป็นกระบวนการตรวจสอบร่างความคิดเห็นร่วมที่คณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้สรุปนั้นเป็นไปตามที่กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ได้เสนอไว้หรือไม่ และเปิดโอกาสให้ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ทบทวนข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์

บรรยากาศก่อนที่จะมีการประชุม โดยอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพ และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารเข้าไป พบบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียง เช่น เจ๊เกียว นางสุจินดา เชิดชัย เจ้าแม่รถทัวร์ประเทศไทย เจ้าของอู่ต่อรถบัส เชิดชัย อุตสาหกรรม ฐานะตัวแทนนักธุรกิจรายใหญ่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย นายสุชาติ ภิญโญ อดีต ส.ส.เขต จังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย นายอนุวัฒน์ ทินราช อดีตประธาน นปช.อีสาน นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก อดีตนายก อบจ.นครราชสีมา รวมทั้งอดีตกลุ่มผู้สมัคร ส.ส.สอบตก พรรคประชาธิปัตย์

พล.ท.วิชัยให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมว่า การดำเนินการประชุมครั้งนี้ ยังคงยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง และยึดความเสมอภาคในการให้ความคิดเห็น โดยเจ้าหน้าที่จะอ่านร่างความคิดเห็นร่วมทั้ง 10 ด้าน ให้ผู้แทนกลุ่มได้ตรวจสอบ และสามารถเพิ่มเติมข้อคิดเห็นได้ เพื่อให้สรุปความคิดเห็นร่วมนี้ เป็นข้อคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง กำหนดครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 พ.ค. ที่ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3 วันที่ 5 พ.ค. ที่ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 จะนำสรุปความคิดเห็นทั้งหมดนำส่ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นต่อไป อย่างไรก็ตาม การดำเนินการภารกิจนี้ต้องขอความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุน หากเกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดอง กันทุกภาคส่วน เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา ความเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรมของกฎหมาย ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปัญหาสังคม ความยากจน นำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon