สธ. กำชับ อสม.ทั่วประเทศศึกษาร่างรธน. ก่อนลงประชามติส.ค. นี้   

   เมื่อวันที่  3 มีนาคม นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559” ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้  เป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศที่กำหนดโครงสร้าง กลไก พื้นฐานของประเทศและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน อย่างไรก็ตาม   รัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นกฎหมายของรัฐบาล แต่เป็นกฎหมายของประชาชน ดังนั้น ประชาชนคนไทยทุกคนต้องให้ความสำคัญ ต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ ในฐานะเป็นเจ้าของกฎหมาย
 

  “กระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในกำกับที่มีอยู่กว่า 3 แสนคนทั่วประเทศ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. อีก 1,000,500 คน ศึกษาทำความเข้าใจกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2559 เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งให้เตรียมพร้อมในการร่วมลงประชามติในเดือนสิงหาคม 2559 ที่จะมาถึงนี้ โดยจะส่งหนังสือสั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศต่อไป” นพ.โสภณ กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image