จับตา เม.ย. สธ. คลอดร่างระเบียบ ‘ค่าตอบแทนวิชาชีพสาธารณสุข’    

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  จากกรณีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) หลายแห่งทั่วประเทศขึ้นป้ายบริเวณหน้ารพ.สต. ข้อความ  วอนกระทรวงสาธารณสุขเร่งลดความเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข ค่าตอบแทนต่างกันเป็น 100 เท่า” อาทิ รพ.สต.นากว้าง รพ.สต.บ้านขาว รพ.สต.นาดี รพ.สต.นาข่า รพ.สต.โคกสะอาด และ รพ.สต.ปากดง เป็นต้น โดยทางชมรมนักวิชาการสาธารณสุขประเทศไทย  ออกมาเรียกร้องให้ปรับปรุงเกณฑ์ค่าตอบแทนใหม่ โดยขอให้เป็นธรรมในทุกวิชาชีพ ไม่ใช่แค่ในวิชาชีพหลักๆ ที่อยู่ในรพ.ขนาดใหญ่เท่านั้น

  เมื่อวันที่  4 มีนาคม นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  เปิดเผยว่า กระทรวงฯ มีการดำเนินการแก้ปัญหาของแต่ละวิชาชีพมาตลอด โดยจัดการประชุมทุกวันศุกร์สิ้นเดือน เพื่อเป็นการระดมปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในแต่ละวิชาชีพที่อยู่ในกระทรวงฯกว่า 20 วิชาชีพ ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพ.สต.) ซึ่งมีทั้งชมรมผู้อำนวยการรพ.สต. ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขประเทศไทย ซึ่ง นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ ก็เข้าร่วมด้วย และมีการหารือเพื่อหาทางออกของปัญหาค่าตอบแทนของแต่ละวิชาชีพ

Advertisment

  นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นว่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข โดยยึดหลักกระทรวงสาธารณสุข เป็นของทุกวิชาชีพ และเป็นของประชาชนทุกคน โดยบุคลากรสาธารณสุขวิชาชีพใดที่มีค่าตอบแทนมากอยู่แล้ว จะไม่ไปเพิ่มหรือไปลด ส่วนวิชาชีพใดที่น้อยและไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบันก็จะมีการเพิ่มในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้ได้มีคณะกรรมการทำงาน 2 คณะ คือ คณะกรรมการพิจารณาทบทวนระบบการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานภาครัฐ มีรัฐมนตรีว่าการ สธ.เป็นประธาน และมีคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงและแก้ปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ที่มีรองปลัดฯเป็นประธาน โดยมีกรอบการทำงานให้ได้แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนฉบับใหม่มาแทนฉบับเดิม คือฉบับ 8 และ 9 ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้ในเดือนตุลาคม 2559

  “สธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ เรากำลังทำงานร่วมกับทุกวิชาชีพ โดยกำหนดระยะเวลาว่าภายในเดือนมีนาคม จะมีร่างแนวทางค่าตอบแทนฉบับใหม่ขึ้น และจะส่งเวียนให้แต่ละตัวแทนของวิชาชีพเพื่อขอความเห็น พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอเพิ่มเติมเข้ามา จากนั้นคาดว่าเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมน่าจะแล้วเสร็จ ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณา ผมแปลกใจว่ามีการพูดคุยกันแล้ว ซึ่งทางนายริซกีก็เข้าประชุมและเข้าใจกันดี แต่เพราะเหตุใดจึงมีการสื่อสารที่ทำให้รพ.สต.ต่างๆ เข้าใจเหมือนผู้บริหารสธ. ไม่ช่วยเหลือ” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

Advertisement

  นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขประเทศไทย  กล่าวว่า ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมพูดถึงการปรับค่าตอบแทนให้แต่ละฐานวิชาชีพ  แต่พวกตนเป็นห่วงว่า ปัจจุบันรัฐมีงบจ่ายค่าตอบแทน 3,000 ล้านบาท แต่พบว่าร้อยละ 70 ไปให้วิชาชีพหลัก  แต่อีกร้อยละ 30 ให้วิชาชีพอื่นๆเฉลี่ยกัน จึงกังวลว่าจะเพิ่มได้อย่างไร  จึงต้องขึ้นป้ายแสดงออก ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารสธ.เห็นความสำคัญเท่านั้น  

 

Advertisement
Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image