บอร์ดสิ่งแวดล้อมฯ ไฟเขียวอีไอเอรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ให้กรมอุทยานฯตรวจไข่นกทุก 1 เดือน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (บอร์ดสิ่งแวดลล้อม) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก (ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อเสนอของคณะกรรมการชำนาญการ (คชก.) ในรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งให้มีการตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งนำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ ครม.เพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา 47 ของ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ปี 2535 ต่อไป


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก มีเส้นทางบางส่วนตัดผ่านเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการฯ ประสานกับที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดและสถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตรวจสอบผลกระทบที่อาจมีต่อชนิดและความหลากหลายของสัตว์ป่าและแหล่งวางไข่ของนกในพื้นที่ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบระบบนิเวศทางน้ำ จำนวน 12 สถานี ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และทุก 6 เดือน ต่อเนื่องกันใน 3 ปีแรก จากนั้นตรวจสอบทุก 3 ปีในระยะดำเนินการ

บทความก่อนหน้านี้ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าราคาพิเศษ พร้อมชมนวัตกรรม และร่วมกิจกรรมพิเศษฟรี ที่งาน “สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 21”
บทความถัดไปสรรหา ผอ.ไทยพีบีเอสส่อวุ่น! 2 กรรมการนโยบายไม่ร่วมลงคะแนน ชี้กระบวนการไม่ถูกต้อง