ตรวจจับดำเนินคดีซื้อ-ขาย ‘น้ำเมา’ วันพระใหญ่ 6 ราย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ได้ส่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ลงพื้นที่ตรวจสอบการกระทำผิดและประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันพระใหญ่ และพบการกระทำความผิดขายในสถานที่ต้องห้าม ทั้งนี้ ในวันที่ 8 กรกฎาคม ทีมงานสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 3 ทีม ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี ราชบุรี และกำแพงเพชร จากการตรวจสอบ พบว่าสถานประกอบการรับรู้เรื่องของการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 28 หรือห้ามขายในวันอาสาฬหบูชา แต่สิ่งที่น่าเป็นกังวลคือ ยังพบเห็นการกระทำความผิดตามมาตร 27 โดยจำหน่ายในสถานที่ต้องห้าม ซึ่งเป็นร้านขายยาใน จ.กำแพงเพชร และยังพบการกระทำผิดตาม มาตรา 28 ด้วย

“สรุปผลการดำเนินงานควบคุมเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่จ.สิงห์บุรี จ.ราชบุรี และ จ.กำแพงเพชร โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี และ 5 ราชบุรี พร้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และเครือข่าย ดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น 41 ราย ไม่พบการกระทำความผิด 35 ราย พบการกระทำผิดและดำเนินคดี 6 ราย พิจารณาฐานความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 27 จำนวน 1 ราย และมาตรา 28 จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ ใน 1 การกระทำ สามารถผิดกฎหมายหลายบทซึ่งพื้นที่ได้ดำเนินการเด็ดขาด โดยเปรียบเทียบปรับและดำเนินคดี” นพ.นิพนธ์ กล่าวและว่า จากผลการดำเนินการปีนี้ พบว่าการดำเนินการทั้งในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในพื้นที่มีความชัดเจนมากขึ้น และมีความมุ่งหวังว่าในปีต่อไป การกระทำผิดจะลดลง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon