ลุยปฏิรูปรถเมล์ ประเดิมเปลี่ยนสาย ลองวิ่งให้ชิน

งวดเข้ามาแล้วกับการปรับตัวครั้งใหญ่ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เมื่อกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เตรียมเปลี่ยนตัวอักษรและหมายเลขรถเมล์ใหม่ เพื่อให้สอดรับกับเส้นทางเดินรถที่กำหนดไว้ 269 เส้นทางมากยิ่งขึ้น โดยจะนำอักษรภาษาอังกฤษมาแทนภาษาไทย รวมถึงกำหนดตัวเลขสายรถที่วิ่งในแต่ละเส้นทางให้สอดคล้องกับเขตการเดินรถของ ขสมก.ด้วย

การปรับเปลี่ยนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ให้ยกเลิกมติ ครม.เดิมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 ที่ให้ ขสมก.เป็นผู้ประกอบการเดินรถเพียงรายเดียว และ รถร่วมบริการเอกชนจะต้องทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถกับ ขสมก.

Advertisment

หลังยกเลิกมติ ครม.ดังกล่าว จะทำให้รถร่วม ขสมก.ต้องไปขอใบอนุญาตกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ที่จะเป็นผู้กำกับดูแลแทน ขสมก. และให้ ขสมก.เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถรายหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้เกิดการแข่งขันการให้บริการอย่างเป็นธรรม

เมื่อแยกการทำหน้าที่ ขสมก.ออกมาชัดเจนแล้ว ขบ.จึงจัดทำแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินรถโดยสารประจำทางในปัจจุบันที่มีเส้นทางทับซ้อนและไม่ครอบคลุม ให้ตอบสนองความต้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องคุณภาพตัวรถ ความปลอดภัยและความรวดเร็ว

Advertisement

ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงเส้นทางให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่นด้วย เช่น โครงข่ายรถไฟฟ้า ระบบราง การสัญจรทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

จนได้ข้อสรุปว่า จะปรับเพิ่มเส้นทางเป็น 269 เส้นทาง รวมระยะทางให้บริการ 7,833 กิโลเมตร (กม.) หรือเพิ่มเส้นทางรถเมล์อีกประมาณ 20% จากปัจจุบันมีเส้นทางให้บริการ ทั้ง ขสมก.และรถร่วมฯ 202 เส้นทาง ระยะ 6,434 กม. ดังนั้น จะทำให้ระยะทางเฉลี่ยต่อเส้นทางลดลงประมาณ 3 กม. ตั้งเป้าจะเริ่มเส้นทางเดินรถเมล์ใหม่ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2562

นอกจากการเพิ่มเส้นทางแล้ว ยังกำหนดตัวอักษรและตัวเลขเส้นทางรถเมล์ขึ้นใหม่ โดย ขบ.แบ่งรถเมล์เป็น 4 กลุ่ม จากเดิมที่มี 8 กลุ่ม ที่แบ่งตามเขตการเดินรถทั้ง 8 เขตของ ขสมก.

Advertisement

ขณะเดียวกันก็กำหนดสีขึ้นมาเพื่อแทนแต่ละกลุ่มเส้นทางเดินรถในลักษณะเดียวกันกับรถไฟฟ้าที่แบ่งเป็นสีต่างๆ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ

ทั้ง 4 กลุ่มการเดินรถใหม่ จัดแบ่งโดยใช้อักษรย่อตามสี ในภาษาอังกฤษ 4 สี เป็นอักษรนำหน้าตัวเลขสายรถเมล์ ดังนี้ 1.สายสีเขียว (GREEN) ใช้อักษรย่อตัว G หมายถึง เส้นทางการเดินรถย่านรังสิต บางเขน และมีนบุรี ประกอบด้วยเขตการเดินรถที่ 1 และ 2 (เดิม)

2.สายสีแดง (RED) ใช้อักษรย่อ R หมายถึง เส้นทางการเดินรถย่านปากน้ำ คลองเตย สาธุประดิษฐ์ ประกอบด้วยเขตการเดินรถที่ 3 และ 4 (เดิม)

3.สายสีเหลือง (YELLOW) ใช้อักษรย่อ Y หมายถึง เส้นทางการเดินรถย่านพระประแดง พระราม 2 บางแค ศาลายา ประกอบด้วยเขตการเดินรถที่ 5 และ 6 (เดิม)

4.สายสีน้ำเงิน (BLUE) ใช้อักษรย่อ B หมายถึงเส้นทางการเดินรถย่านนนทบุรี ปากเกร็ด หมอชิต 2 ดินแดงและสวนสยาม ประกอบด้วยเขตการเดินรถ 7 และ 8 (เดิม) ส่วน E (Expressway) ที่เป็นตัวอักษรต่อท้ายหมายถึงรถขึ้นทางด่วน

เช่น รถเมล์สาย B9 เส้นทางวงกลมสนามหลวง-เทเวศร์ หมายถึง เส้นทางการเดินรถในโซนสีน้ำเงิน ลำดับที่ 9 หากเป็นสาย B53E เส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-หมอชิต 2 หมายถึง เส้นทางการเดินรถในโซนสีน้ำเงิน ลำดับที่ 53 และรถขึ้นทางด่วน

การจัดกลุ่มรถเมล์ใหม่ให้เหลือ 4 กลุ่ม ทาง ขบ.ยังมีจุดประสงค์เพื่อต้องการจัดรถเมล์ให้เป็นไปตามโซนพื้นที่ที่ชัดเจนขึ้น กำหนดให้รถเมล์วิ่งตามโซนใครโซนมัน ไม่วิ่งข้ามโซน ระยะทางเฉลี่ยแต่ละเส้นทางจะอยู่ที่ประมาณ 28 กม. จากเดิมประมาณ 31 กม.

ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม-กันยายน เตรียมทดลองเดินรถ 8 เส้นทางใหม่ เพื่อสำรวจผลดี-ผลเสีย จากผู้ใช้บริการ ก่อนนำมาประมวลผลอีกครั้ง นั่นคือ

1.สาย 189 (เดิม) สนามหลวง-กระทุ่มแบน เป็นสาย Y89 สถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน-กระทุ่มแบน 2.สาย 144 (เดิม) แยกลำลูกกา-นนทบุรี เป็นสาย G21 รังสิต-ท่าเรือพระราม 5 3.สาย 509 (เดิม) อู่วัดม่วง (เพชรเกษม 63)-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เป็นสาย Y61 หมู่บ้านเศรษฐกิจ-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 4.สาย 514 (เดิม) เส้นทางมีนบุรี-สีลม เป็น G59E มีนบุรี-ท่าเรือสี่พระยา (ทางด่วน)

5.สาย 54 (เดิม) วงกลมรอบเมืองห้วยขวาง-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นสาย B44 วงกลมพระราม 9-สุทธิสาร 6.สาย 11 (เดิม) เมกะบางนา-มาบุญครอง เป็นสาย R3 สวนหลวง ร.9-สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ 7.สาย 73 (เดิม) อู่โพธิ์แก้ว-สะพานพุทธ เป็นสาย B45 หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม-ท่าเรือสะพานพุทธ และ 8.สาย 22 (เดิม) พระราม 3-อู่โพธิ์แก้ว เป็นสาย R41 ถนนตก-แฮปปี้แลนด์

สมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านขนส่ง อธิบายเพิ่มเติมว่า การปรับเปลี่ยนเส้นทางรถเมล์ใหม่เพื่อแก้ปัญหารถติด เพราะหากวิ่งยิ่งยาวรถจะยิ่งติด ใช้เวลานานกว่าจะถึงจุดหมาย ส่วนประชาชนที่เกรงว่าจะสับสน จำชื่อสายรถเมล์ใหม่ไม่ได้ ไม่ต้องกังวล ในช่วงแรก ขสมก.จะติดป้ายตัวเลขสายรถเมล์เดิม และตัวเลขสายรถเมล์ใหม่ควบคู่กันไปทุกคันจนกว่าประชาชนจะคุ้นเคย และจดจำได้

ตอนนี้ ขสมก.จะยังไม่ได้บังคับใช้ชื่อเส้นทางใหม่ทันที เพราะต้องทดลองเดินรถ 8 เส้นทางใหม่เพื่อสำรวจผลดี ผลเสียจากผู้ใช้บริการก่อน หากได้รับการตอบรับที่ดีจะเสนอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 ยกเลิกสัญญารถร่วม 111 สัญญา และเปิดประมูลใหม่ เพื่อจัดระบบการแข่งขันการให้บริการที่เป็นธรรม รวมทั้งถ่ายโอนอำนาจการกำกับดูแลรถโดยสารทั้งหมดจาก ขสมก.ไปอยู่ที่ ขบ.

จากนั้นจึงจะประกาศเปิดให้บริการวิ่งรถในเส้นทางใหม่ทั้งหมดต่อไป เบื้องต้นกำหนดไว้ 269 เส้นทาง แต่อาจปรับเปลี่ยนได้อีก หากทดลองวิ่งแล้วมีผลกระทบŽ สมศักดิ์แจกแจง

ด้าน สนิท พรหมวงษ์ อธิบดี ขบ.เสริมว่า การปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ในขณะนี้อยู่ระหว่างการถ่ายโอนสัญญารถร่วมบริการที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ขสมก.มายัง ขบ. การดำเนินงานตามแผนปฏิรูปนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปีคือ 2560-2561 โดยจะทำคู่ขนานกันไปทั้งการทดลองเดินรถใหม่ การให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน และการเปิดให้ผู้สนใจยื่นความประสงค์ขอเดินรถตามแผนปฏิรูปเส้นทาง

ในปี 2560 ขบ.จัดโครงการนำร่องเพื่อคัดเลือกผู้สนใจขอเดินรถในเส้นทางใหม่ ที่ยังไม่เคยเปิดให้บริการมาก่อนรวม 10 เส้นทาง เพื่อให้มีผู้เข้ามาเดินรถครบตามเป้าหมาย 269 เส้นทาง จากปัจจุบันมี 202 เส้นทาง ที่ผ่านมาทยอยประกาศคัดเลือกไปแล้ว 2 เส้นทาง คือ 1.สาย R26E สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร์-รพ.รามาธิบดี และ 2.สาย Y70E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา-สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต

“นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปรถเมล์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการเดินรถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและเดินทางได้รวดเร็วขึ้น”Ž อธิบดีสนิทสรุป

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image