กทม.เริ่มแบ่งค่าปรับ50%แจ้ง‘ขับขี่บนทางเท้า-ทิ้งขยะ’

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงข่าวการให้รางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ผู้แจ้งกรณีพบเห็นผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.ได้ลงนามในระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับ ที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ระเบียบดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนตร์บนทางเท้า การทิ้งขยะในแม่น้ำ คู คลองและพื้นที่สาธารณะ หาบเร่-แผงลอย การลักลอบติดป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย หากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที ผ่านช่องทาง 1.สายด่วนสำนักเทศกิจ 0 2465 6644 2ไปรษณีย์ ส่งถึงสำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 10600 3.อีเมล์ [email protected] 4.เฟซบุ๊กสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 5.แอพพลิเคชันไลน์ http://line.me/R/ti/g/NM4UVW0C2 และ 6.สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต

“สำหรับการแจ้งนั้น ประชาชนจะต้องมีหลักฐาน อาทิ ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่แสดงถึงการกระทำผิดที่ชัดเจน ประกอบด้วย หมายเลขทะเบียนที่ทำผิด วัน เวลาและสถานที่กระทำผิด และบุคคลที่กระทำผิด ซึ่งรางวัลนำจับที่ผู้แจ้งความจะได้รับรางวัลกึ่งหนึ่งของค่าปรับนั้น จะได้รับภายหลังจากที่ผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบแล้ว โดยอายุความของหลักฐานจะมีอายุ 1 ปี ส่วนการรับเงินแบ่งค่าปรับกึ่งหนึ่งสามารถรับเงินค่าปรับได้ที่สำนักงานเขตที่รับแจ้งภายในวันที่เปรียบเทียบปรับ หรือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือหากผู้กระทำความผิดชำระค่าปรับในวันเดียวกันผู้แจ้งความก็จะได้รับรางวัลค่าปรับทันที หากไม่ขอรับภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และเงินจำนวนดังกล่าวจะส่งเป็นรายได้ของ กทม. โดยโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท” พล.ต.ท.อำนวย กล่าวและว่า ประชาชนสามารถส่งเบาะแสกระทำความผิดผ่านช่องต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเจ้าหน้าที่จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งไว้เป็นความลับ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image