ปี 61 สภาองค์กรชุมชนน้อมนำศาสตร์พระราชาปฏิรูปประเทศ

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีปิดการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบลประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “1 ทศวรรษสภาองค์กรชุมชน น้อมนำศาสตร์พระราชา เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย” พร้อมรับข้อเสนอของสภาองค์กรชุมชนตำบล ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ถนนนวมินทร์ กรุงเทพฯ ว่า สภาองค์กรชุมชนตำบลจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันมีการจัดตั้งแล้ว 6,586 แห่งทั่วประเทศ และตั้งเป้าภายในปี 2562 จะดำเนินการจัดตั้งสภาฯให้ครอบคลุม 7,825 ตำบล ทั่วทั้งประเทศ

รมว.พม.กล่าวอีกว่า การประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติได้กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนการทำงานที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนในปีต่อไป โดยสำหรับในปีต่อไปนั้น ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา หรือทฤษฎีเกษตรพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การประชุมได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย อาทิ เรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการน้ำ การจัดการที่ดินและทรัพยากร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ซึ่งจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในประเด็นต่างๆ

 

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ดอน’ เผย ‘จีน’ ยอมถอยหยุดระเบิดแก่งน้ำโขง หลังทราบไทยได้รับผลกระทบ ชี้ สถานะไทยตอนนี้ดีขึ้นมาก
บทความถัดไป‘บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม’รูดซิปปากเงียบเรื่องปลดล็อกพรรคการเมือง บอกรอหลังประชุม