เปิดยุทธศาสตร์ผู้นำสังคม ‘ไทย-อาเซียน’ ภายใน 4 ปี

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดตัวยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2561) และมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร พม. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ว่า

ด้วยสถานการณ์ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงสั่งการให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวง พม.พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้ระดมความคิดเห็นจากบุคลากร พม.ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และคนรุ่นใหม่ จนได้ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีเป้าหมายให้ พม.เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ

รมว.พม.กล่าวอีกว่า โดยในยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้เพิ่ม โครงการสำคัญ 10 โครงการ ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม ดังนี้

1.พม.คอนเน็ก เพราะมีบุคลากรจำกัดจึงต้องเชื่อมโยงการทำงานกับภาคส่วนต่างๆ 2.คอนเฟอเรนซ์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้สามารถประชุมทางไกลภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ 3.จัดงานโซเชียลเอ็กซ์โปไทยแลนด์ 2018 จัดแสดงนวัตกรรมทางสังคม 4.ปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินสงเคราะห์ต่างๆ ให้ถึงผู้รับบริการ 5.การบริจาคให้ผู้ใช้บริการ และสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 6.จัดตั้งสำนักงานนโยบายสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7.ดิจิทัลเทคโนโลยีอัพเกรด 8.พัฒนาบุคลากร 9.จอยตัวชี้วัดภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวง และ 10.พัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon