ร้อง “สพป.โคราช เขต 1″โยกไม่เป็นธรรม ตั้งผอ.ร.ร.เล็กขึ้น “ขนาดใหญ่พิเศษ”

แฟ้มภาพ

นายธนกฤต กีรติเกริกไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนานุเคราะห์ จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้ทำเรื่องร้องทุกข์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อขอให้เพิกถอนมติคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 และขอให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)นครราชสีมา เขต 1 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เนื่องจากตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขอย้ายจากโรงเรียนเสนานุเคราะห์ที่เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ไปยังโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โดยคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายที่ออกมา กลับพบว่าผู้ที่ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ที่ตนเลือก กลับเป็นผู้อำนวยการจากโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งขัดกับระเบียบข้อบังคับ ก.ค.ศ.ที่กำหนดว่าการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ควรพิจารณาจากโรงเรียนขนาดเดียวกันหรือต่างระดับแค่ 1 ระดับ

นายธนกฤต กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังพบความผิดปกติว่าคณะกรรมการกลั่นกรอง ให้คะแนนประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในข้อ “ไม่ถูกดำเนินการทางวินัย” แก่ตน 0 คะแนน เพราะแม้ตนเคยถูกสอบสวนทางวินัยและถูกลงโทษตัดเงินเดือนจริง แต่ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 และมี พ.ร.บ.ล้างมนทิน ปี 2550 ควบคุมอยู่ การกระทำดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 1 กล่าวว่า ยืนยันว่าการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของก.ค.ศ. เนื่องจากการขอย้ายครั้งนี้ ไม่มีผู้อำนวยการจากโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษมาแสดงความจำนง ทางเขตพื้นที่ฯ จึงพิจารณาแบบเหมารวมทั้งหมด คือนำโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมาพิจารณารวมกัน ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กคนดังกล่าว ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ส่วนเรื่องให้คะแนนนั้น เป็นการวินิจฉัยของคณะกรรมการกลั่นกรองตามแนวทางปฏิบัติที่ ก.ค.ศ.กำหนดมาเช่นกัน เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยพิจาณารายละเอียดเป็นกรณีไป

กรรมการใน อ.ก.ค.ศ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 กล่าวว่า การแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนลักษณะดังกล่าวไม่ถูกต้อง ถือว่าขัดระเบียบก.ค.ศ. แต่ตนเป็นเสียงข้างน้อยในที่ประชุม จึงแพ้โหวต และยังพบว่าคนที่ได้คะแนนอันดับ 1 ก็ได้คะแนนสูงผิดปกติ ทั้งที่ไม่มีผลงานและจำนวนนักเรียนลดลง อย่างไรก็ตามเมื่อตนคัดค้าน อนุกรรมการฯ ส่วนมากกลับเห็นด้วยและชี้แจงว่าเป็นการปฏิบัติตามระเบียบก.ค.ศ.

บทความก่อนหน้านี้รวบลูก ‘สมคิด พุ่มพวง’ หนีสถานพินิจ ตั้งแก๊งเร่ร่อนงัดบ้าน-ลักจยย.
บทความถัดไประเบิดภัตตาคารที่หาดลิโด เมืองหลวงของโซมาเลีย ดับแล้ว 19