‘หมอโสภณ’ ออกหนังสือกำชับผู้บริหารให้สิทธิเจ้าพนักงานสธ.วุฒิป.ตรี เทียบเท่านักวิชาการสาธารณสุข

ตามที่มีการร้องเรียนจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข(จพ.) ที่มีวุฒิปริญญาตรี ออกมาวอนขอกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กำหนดแนวทางเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ชัดเจน เพราะยังมีหลายพื้นที่ตีความเบิกค่าตอบแทนต่างกัน ส่งผลให้ จพ.เสียสิทธิ โดยขอให้ผู้บริหาร สธ.กำหนดหน้าที่การปฏิบัติงานของ จพ.ที่มีวุฒิปริญญาตรีปฏิบัติงานเทียบเท่านักวิชาการสาธารณสุขได้ เพื่อให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นแนวทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 6 เมษายน นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) หรือ ชวส. และผู้ประสานงานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางผู้แทนเจ้าพนักงานสาธารณสุข รวมทั้งทางชมรมฯได้รับโอกาสในการเข้าหารือร่วมกับ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดสธ. ถึงประเด็นดังกล่าว จนล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ปลัด สธ. ได้ออกหนังสือเวียนชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ไปยังผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สธ.ทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในฐานะผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากร ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีวุฒิปริญญาตรีทั่วประเทศได้

“จริงๆ แล้วเรื่องนี้ทาง สธ.เคยออกหนังสือมาแล้วครั้งหนึ่งว่า ให้สามารถมอบหมายให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขวุฒิปริญญาตรีปฏิบัติงานและเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่แตกต่างจากนักวิชาการสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แต่เนื่องจากที่ผ่านมาผู้บริหารเกือบทั่วประเทศต่างไม่เข้าใจ ตีความไม่ตรงกัน จนไม่กล้ามอบหมาย และมีการมอบหมายให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขไม่ถึง 20 จังหวัด บางจังหวัดตีความแตกต่างกัน” นายริซกีกล่าว

นายริซกี กล่าวว่า สำหรับในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าพนักงานสาธารณสุขจะยึดตามกรอบอัตรากำลังเดิมไม่ได้ เพราะโครงสร้างเดิมกำหนดให้มีกรอบอัตรากำลังเจ้าพนักงานฯหรือนักวิชาการสาธารณสุข เพียงแค่ 1-2 ตำแหน่งเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงมีผู้ปฏิบัติงานที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)บางตำแหน่ง เกินกรอบโครงสร้างเดิมแล้ว เนื่องจากภาระงานที่มากมายในปัจจุบัน ขณะนี้กระทรวงเองก็กำลังพิจารณาปรับโครงสร้างและอัตรากำลังใหม่เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานและการบริการประชาชนทีมีคุณภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากหนังสือเวียนของ สธ.ฉบับนี้ คนรพ.สต.รู้สึกพอใจ และครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาลระดับต่างๆ ด้วย เพราะทำให้เกิดความชัดเจนเพิ่มขึ้นแก่คนทำงาน โดยให้มีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานโดยการตีความที่เป็นคุณและให้สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เท่าเทียม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้อมูลเจ้าพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ข้อมูลล่าสุดมีประมาณ 17,455 คน โดยจบระดับปริญญาตรีประมาณร้อยละ 70-80 ของทั่วประเทศ

ผู้แทนเจ้าพนักงานสาธารณสุขวุฒิปริญญาตรี
ผู้แทนเจ้าพนักงานสาธารณสุขวุฒิปริญญาตรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon