สธ.มอบโล่ ‘ความดีงามเพื่อการสาธารณสุขไทย’ แก่ ‘ตูน บอดี้สแลม’

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ปิดการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ภายใต้แนวคิด “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา”พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ปี 2560 จำนวน 6 รางวัล รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นและนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ปี 2561 จำนวน 100 รางวัล รางวัลผลการจัดการความรู้ดีเด่น 2 รางวัล รางวัลประกวดวิดีโอคลิปหัวข้อ การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็ง 27 รางวัล รางวัลนวัตกรรม GREEN & CLEAN HOSPITAL ระดับประเทศ 3 รางวัลพร้อมทั้งมอบโล่สัญลักษณ์แห่งความดีงามเพื่อการสาธารณสุขไทย และกล่าวขอบคุณ คุณอทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม คุณอรวรรณ-คุณเจริญ โอทอง นักปั่นจักรยานรอบโลก และผู้ร่วมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

นพ.เจษฎา กล่าวว่า ในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมวิชาการอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของระบบการสาธารณสุขไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีวิชาการให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ผลงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่เวทีสาธารณะเพื่อนำไปพัฒนาระบบบริการประชาชนแล้ว ยังได้จัดมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนที่มาร่วมงาน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เข้าใจพัฒนาการของการสาธารณสุขไทย และเชิดชูบุคคลสำคัญด้านการสาธารณสุขไทยในอดีต รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง

ในปีนี้ มีผลงานวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ รวม 1,094 เรื่อง แบ่งเป็นนำเสนอด้วยวาจา 424 เรื่อง นำเสนอแบบโปสเตอร์ 497 เรื่อง นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 173 เรื่อง โดยคณะกรรมการวิชาการได้คัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นประจำปี 2561รวมทั้งหมด 100 เรื่อง ใน 3 ประเภท ดังนี้ 1.ประเภทผลงานนำเสนอด้วยวาจา 43 เรื่อง2.ประเภทโปสเตอร์ 44เรื่อง 3.ประเภทนำเสนอด้วยนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 13 เรื่อง จากนั้นจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 6เรื่อง เข้ารับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการประจำปี 2562ต่อไป


ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาของการจัดการประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงานดังกล่าวมีบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย และมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติกว่า 80,000 คน ซึ่งงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานถึงวันพรุ่งนี้ (21 กรกฎาคม 2561)

บทความก่อนหน้านี้รองปลัด ยธ.จวกสื่อนอกสัมภาษณ์ “ทีมหมูป่า” ปฏิบัติต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ควรให้อภัย
บทความถัดไปนายกฯ สนใจสินค้า OGOP ของภูฏาน จะปรับใช้กับ OTOP ไทย