กรมควบคุมโรคลงพื้นที่ย่านประตูน้ำ ตรวจเข้มพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรืองกิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง น.ส.อังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ร.ต.อ.จีระศักดิ์ บุญยืนนาน ส.ต.ท.กิตติศักดิ์ ชื่นจิต จากสถานีตำรวจนครบาลพญาไท  นายอธิป ชัยภัทรกุล นายวิชัย บุญช่วยชู จากสำนักงานเขตราชเทวี และคณะ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการจัดเขตปลอดบุหรี่และชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนทั่วไป ณ ตลาดประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
นพ.ขจรศักดิ์ กล่าวว่า ในการดำเนินงานครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย ณ บริเวณซอยเพชรบุรี 19 ถึงซอยเพชรบุรี 21 และได้เข้าไปตรวจสอบในร้านค้าที่เคยได้รับการร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  ปรากฏว่า ไม่พบผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในร้านดังกล่าว และพบเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่แสดงไว้บริเวณหน้าร้านอย่างชัดเจน รวมถึงไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงได้มอบเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่เพิ่มเติมพร้อมชี้แจงข้อกฎหมายแก่ผู้ดูแลร้าน ให้ทราบว่าตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ส่วนเจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่มีหน้าที่ต้องจัดเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ให้มีสภาพและลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท นอกจากนี้ เจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่ยังมีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือน และควบคุมดูแลหรือห้ามปรามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ด้วย ซึ่งผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท ซึ่งผู้ดูแลร้านดังกล่าวได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมทั้งยืนยันว่าจะกำชับลูกจ้างและลูกค้าของร้าน มิให้มีการสูบบุหรี่ในบริเวณร้านอย่างเด็ดขาด
สำหรับกรณีนี้ เห็นได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายจะประสบความสำเร็จได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสถานที่หรือผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจังด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสำคัญและร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง ย่อมส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปลอดควันบุหรี่ สมตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ที่มุ่งปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบได้อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านช่องทางระบบ “TAS : Tobacco & Alcohol Surveillance System” ใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ “http://TAS.go.th” หรือค้นหาจากgoogle คำว่า “ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ” ท่านก็สามารถเข้าใช้งานได้ฟรีทันที หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 0 2590 3342 และโทร. 0 2590 3318 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
บทความก่อนหน้านี้ซิ่งสยอง!!  สี่ล้อเล็กลำปางขับไม่คิดชีวิต ทั้งแซง ทั้งปาด ชาวเน็ตสวดอย่างเอาชีวิตคนไปเสี่ยง (คลิป)
บทความถัดไปส.ส.หญิง ‘แอลดีพี’ เจอสังคมถล่มหนัก เหตุบอก ‘กลุ่มแอลจีบีที’ เป็นพวก ‘ไม่ก่อผลผลิต’