อดีตผอ.จิสด้า ผู้สังเกตการณ์โครงการธีออส 2 แจงไม่ได้บอกว่าคอร์รัปชัน แต่ลาออกเพราะกลิ่นไม่ดี

จากกรณีที่คณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมรวม 6 คน ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ส่งเข้าไปร่วมสังเกตการณ์การจัดซื้อจัดจ้างโครงการดาวเทียมธีออส 2 มูลค่า 7 พันล้านบาท ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แจ้งขอลาออกทั้งหมด เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ไม่ให้ความสนใจต่อรายงานการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพบว่ามีหลายประเด็นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งข้อตกลงคุณธรรม เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ของรัฐ

โดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าสูงตั้งแต่พันล้านบาทขึ้นไป และปรากฏในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 16, 17, 18, 19, 39 (7) ก็มีบทบัญญัติรองรับให้ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการจัดซื้อจัดจ้าง และต้องจัดทำข้อตกลงคุณธรรม โดยให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ต้องพิจารณาข้อร้องเรียนที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง และ วิธีการในการดำเนินโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ

สำหรับโครงการดาวเทียมธีออส 2 คณะผู้สังเกตการณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในเรื่องการประกวดราคานานาชาติ (International bidding) เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าว และจากการทำหน้าที่ ได้จัดทำรายงานแจ้งเตือน (Notification Report) จำนวน 4 ฉบับ รวม 13 หน้า เป็นระยะๆ เรื่อยมา แต่ไม่ได้รับการชี้แจงที่กระจ่างชัดและการสนองตอบเท่าที่ควรจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ จนผู้สังเกตการณ์ชุดแรก ลาออก เมื่อปี 2560 จำนวน 2 คน และล่าสุด ได้ลาออกทั้งคณะ 6 คน นั้น

วันที่ 11 สิงหาคม นายสุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ อดีตผู้อำนวยการจิสด้า และเป็น 1 ใน 6 ของ ผู้สังเกตการณ์โครงการณ์นี้ ให้สัมภาษณ์ว่า ความจริงแล้วผู้ร่วมสังเกตการณ์ทั้ง 6 คน ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะบอกว่าโครงการนี้คอร์รัปชั่นหรือไม่ รวมทั้งไปแจ้งเบาะแสถึงความผิดปกติอื่นๆ แต่ทำหน้าที่ชี้แนะข้อที่ควรชี้แนะ ให้ทางหน่วยงานที่จะดำเนินโครงการทราบ ซึ่งก่อนจะมาทำหน้าที่นี้ ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ก็ได้อบรมก่อน ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง อย่างไร ซึ่งเมื่อคณะผู้สังเกตการณ์ทั้ง 6 ได้ตั้งข้อสังเกต เป็นเรื่องของการมีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือว่าเป็นกลิ่นที่ไม่สะอาดนัก ก็แจ้งทางจิสด้าไป แต่ทางจิสด้าบอกไม่เป็นไร พร้อมกับยืนยันว่าเรื่องนี้สะอาด แต่เมื่ออยู่ไป ทางคณะผู้สังเกตการณ์เห็นว่ากลิ่นดังกล่าวนี้แรงขึ้นเรื่อยๆ และแม้ว่าแจ้งไปให้ทางจิสด้าดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จิสด้าไม่ทำ จึงอยู่ต่อไปไม่ไหว ต้องลาออกมา

“เราได้แจ้งให้ทางกรมบัญชีกลางทราบถึงเรื่องนี้แล้ว ต่อไปจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องดำเนินการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปหาเบาะแส หรือไปสอบสวนเพื่อที่จะเอาผิดกับใคร เราแค่แจ้งข้อผิดสังเกตจากเอกสารประกอบที่ได้รับมา ตามหน้าที่เท่านั้น” นายสุวิทย์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ซีพีออลล์ ร่วมกับโค้ก จัดแข่งหมากล้อม ‘โค้ก โกะ แชมเปี้ยนชิพ’ ปีที่ 5
บทความถัดไปCloud Lovers : Omega Block คือต้นเหตุ ‘คลื่นความร้อน’ที่ยุโรป : โดย บัญชา ธนบุญสมบัติ