อย่าเชื่อ! สถิติ ‘ฆ่าตัวตาย’ คนไทยสูง 16 คนต่อแสนประชากรไม่จริง!

จากกรณีในสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ว่ามีสำนักโพลแห่งหนึ่งในกทม. นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับอัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทย  ว่าประเทศไทยมีอัตราฆ่าตัวตายอยู่ที่ 16 คน ต่อประชากร 100,000 คน เป็นอันดับที่ 28 จาก  145  ประเทศ โดยระบุแหล่งที่มาข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ( World Health Organization : WHO )  นั้น 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า  ข้อมูลตามที่สำนักโพลระบุนั้น  เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปมาก   อาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนก เข้าใจผิดได้   โดยข้อเท็จจริงสถิติการฆ่าตัวตายของประเทศไทยที่รวบรวมโดยศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติของกรมสุขภาพจิต  ล่าสุดที่ยืนยันและนำเผยแพร่เป็นข้อมูลระดับประเทศคือปี 2559 อยู่ที่  6.35 คนต่อประชากรทุก 100,000 คน  ซึ่งประเทศไทยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา  อัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทยในช่วง  5-10 ปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 6 – 6.5 คนต่อประชากรทุก 100,000 คน  และตลอดช่วง 20 ปีมานี้ก็ยังไม่เคยมีปีใดที่อัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยในภาพรวมเกิน  10  คนต่อประชากรทุก 100,000 คนแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ดี ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จ.ขอนแก่น  เร่งประสานไปยังผู้แทนขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยด้วย เพื่อให้ข้อมูลตรงกับข้อเท็จจริงของประเทศไทยโดยเร็ว รวมทั้งแจ้งสำนักโพลล์ที่นำข้อมูลเผยแพร่ด้วย  เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงระบบการแก้ปัญหาสาธารณสุขของไทย ซึ่งผู้ที่ฆ่าตัวตายจัดเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในระดับที่รุนแรง  และประเทศไทยสามารถดำเนินการแก้ไขควบคุมป้องกันอยู่ระดับที่เป็นไปตามเป้าหมาย  

นพ.ณัฐกร  จำปาทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในการรวบรวมสถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยนั้น   รวบรวมมาจากใบมรณบัตรที่ระบุสาเหตุว่าเป็นการฆ่าตัวตาย เป็นหลักฐานข้อมูลบุคคลที่เป็นทางการ มีกฏหมายให้การรับรอง   จึงเป็นการนับจำนวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกรายในประเทศไทย    ไม่ใช่เป็นการศึกษาแบบสุ่มสำรวจ หรือการคาดคะเนแต่อย่างใด   ในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายสำเร็จจำนวน 4,131 คน เป็นชาย 3,283 คน หญิง 848 คน  สำหรับสถิติการฆ่าตัวตายในปี 2560  แม้ว่ายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการก็ตาม แต่จากการรวบรวมข้อมูลจากใบมรณบัตรเบื้องต้น พอบอกได้ว่าอัตราฆ่าตัวตายมีแนวโน้มลดลงกว่าในปี 2559  ส่วนอัตราฆ่าตัวตายปีนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมตามรายปี ยังไม่สามารถบอกได้  เนื่องจากยังไม่ถึงสิ้นปี 2561  

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนทั่วไป หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องการทราบอัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยในปัจจุบันและย้อนหลัง เพื่อใช้อ้างอิงประกอบการศึกษา หรือรายงานต่างๆ   สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่เวปไซต์ของศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ที่  https://www.suicidethai.com  มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  นพ.ณัฐกร กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon