11 คำขอสิทธิบัตรกัญชา ที่บริษัทต่างชาติยื่นขอกรมทรัพย์สินทางปัญญาในไทย

สิทธิบัตรกัญชา

หลังจากเพจเฟซบุ๊ก BIOTHAI  ซึ่งเป็นเพจของมูลนิธิชีววิถี หรือไบโอไทย มีการเผยแพร่คำขอยื่นสิทธิบัตรเกี่ยวกับกัญชาของบริษัทต่างชาติ ที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญารับเรื่องไว้ โดยอ้างอิงข้อมูลมาจากองค์การเภสัชกรรม(อภ.) ที่มีการค้นหาในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้   สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับกัญชา และมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาค้นพบ 11 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1  เป็นกลุ่ม ไม่มายื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ 1 คำขอ(ละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร)  คือ  1.เลขที่คำขอ 0201004306 วันที่ยื่นคำขอ  20/11/2545  วันที่ประกาศโฆษณา 23/06/2547  วันหมดอายุสิทธิบัตร  20/11/2565  ผู้ขอรับสิทธิบัตร แอสตราเซเนกา เอบี   ชื่อการประดิษฐ์ คือ  การใช้แบบใหม่สำหรับการรักษาโรคการไหลกลับของกระเพาะและหลอดอาหาร  ข้อถือสิทธิ เรื่อง การใช้แคนนาบินอยด์ รีเซพเตอร์ อะกอนิสท์ หรือเกลือที่ยอมรับทางเภสัชกรรม หรือ ออฟทิคัล ไอโซเมอร์ของสารเหล่า นั้น สำหรับการผลิตเภสัชภัณฑ์สำหรับการยับยั้งการหย่อนยาน ของ กล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างแบบชั่วคราว (TLESRs) แต่กรณีนี้พบว่า ละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตรหลังประกาศโฆษณา คือ วันที่ 20/10/2557

กลุ่มที่ 2 ยังไม่ยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ 7 คำขอ(รอภายใน 5 ปี) ประกอบด้วย 1) เลขที่คำขอ 0801006631 วันที่ยื่นคำขอ 23/12/2551 วันที่ประกาศโฆษณา 22/01/2559 โดยต้องยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 22/01/2564 วันหมดอายุสิทธิบัตร23/12/2571 ผู้ขอรับสิทธิบัตร คือ จีดับเบิลยู ฟาร์มา ลิมิเต็ด, ออตสุกะ ฟาร์มาซูติคัล โค., ลิมิเต็ด ชื่อการประดิษฐ คือ การใช้แคนนาบินอยด์ร่วมกับยาต้านโรคจิต ข้อถือสิทธิ  บนเว็บไซด์ไม่ได้ระบุไว้ ต้องไปเปิดข้อมูลที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

2)  เลขที่คำขอ  0901002472 วันที่ยื่นคำขอ 03/06/2552 วันที่ประกาศโฆษณา 19/08/2556 ต้องยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 19/08/2561 วันหมดอายุสิทธิบัตร คือ  03/06/2572   ผู้ขอรับสิทธิบัตร จีดับเบิลยู ฟาร์มา ลิมิเต็ด, โอซึกะ ฟาร์มาคิวติคอล คอมปะนี ลิมิเต็ด  ชื่อการประดิษฐ์ คือ สารผสมรวมแคนแนบินอยด์กับสารเคมีบำบัดชนิดนัน-แคนแนบินอยด์  ข้อถือสิทธิ องค์ประกอบทางเภสัชกรรมสำหรับใช้บำบัดโรคมะเร็งที่ประกอบรวมด้วย หนึ่งชนิดหรือมากกว่าของ แคนแนบินอยด์ในปริมาณที่ได้ผลในการร่วมกันกับนัน -แคนแนบินอยด์ ที่ที่ซึ่งหนึ่งชนิดหรือมากกว่าของแคนแนบินอยด์ถูกเลือกจากกลุ่มที่ประกอบรวมด้วย:เททระไฮโดรแคนแนบินอล(THC);แคนแนบิไดออล(CBD)

3) เลขที่คำขอ  1101003758 วันที่ยื่นคำขอ  29/06/2553  วันที่ประกาศโฆษณา 30/06/2559 ต้องยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 30/06/2564 วันหมดอายุสิทธิบัตร 29/06/2573 ผู้ขอรับสิทธิบัตร คือ  โอซึกะ ฟาร์มาคิวติคอล คอมปะนี ลิมิเต็ด, จีดับเบิลยู ฟาร์มา ลิมิเต็ด ชื่อการประดิษฐ์ คือ  การใช้ไฟโตแคนนาบินอยด์ หรือสารผสมของสารดังกล่าวในการรักษาโรคลมบ้าหมู

4) เลขที่คำขอ 1201004672 วันที่ยื่นคำขอ 11/03/2554 วันที่ประกาศโฆษณา 09/10/2557 ต้องยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 09/10/2562  วันหมดอายุสิทธิบัตร 11/03/2574  ผู้ขอรับสิทธิบัตร คือ จีดับเบิลยู ฟาร์มา ลิมิเต็ด, โอซึกะ ฟาร์มาคิวติคอล คอมปะนี ลิมิเต็ด  ชื่อการประดิษฐ์ คือ ไฟโตแคนนาบินอยด์ในการรักษามะเร็ง

5) เลขที่คำขอ 1201005115 วันที่ยื่นคำขอ 30/03/2554 วันที่ประกาศโฆษณา 09/09/2557 ต้องยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 09/09/2562 วันหมดอายุสิทธิบัตร 30/03/2574 ผู้ขอรับสิทธิบัตร คือ  จีดับเบิลยู ฟาร์มา ลิมิเต็ด, โอซึกะ ฟาร์มาคิวติคอล คอมปะนี ลิมิเต็ด และชื่อการประดิษฐ์ คือ การใช้งานของไฟโตแคนนาบินอยด์แคนนาบิดิวาริน (CBDV) ในการรักษาของโรคลมบ้าหมู

6) เลขที่คำขอ  1301003751 วันที่ยื่นคำขอ 03/01/2555 วันที่ประกาศโฆษณา 30/06/2559 ต้องยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 30/06/2564 วันหมดอายุสิทธิบัตร  03/01/2575 ผู้ขอรับสิทธิบัตร คือ  จีดับเบิลยู ฟาร์มา ลิมิเต็ด, โอซึกะ ฟาร์มาคิวติคอล คอมปะนี ลิมิเต็ด และชื่อการประดิษฐ์ คือ การใช้ไฟโตแคนนาบินอยด์แคนนาบิไดออล (CBD) รวมกับยาต้านโรคลมชัก แบบมาตรฐาน (SAED) ในการรักษาโรคลมชัก

7) เลขที่คำขอ 1401001619 วันที่ยื่นคำขอ 14/09/2555 วันที่ประกาศโฆษณา 28/09/2559 ต้องยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 28/09/2564 วันหมดอายุสิทธิบัตร 14/09/2575  ขอรับสิทธิบัตร คือ  จีดับเบิลยู ฟาร์มา ลิมิเต็ด, โอซึกะ ฟาร์มาคิวติคอล คอมปะนี ลิมิเต็ด และชื่อการประดิษฐ์ คือ องค์ประกอบทางเภสัชกรรมที่ประกอบรวมถึง ไฟโตแคนนาบินอยด์ แคนนาบิดิวาริน (CBDV) และแคนนาบิไดออล (CBD)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกลุ่มที่ 3  เป็นการยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ 3 คำขอ ประกอบด้วย 1) เลขที่คำขอ 0501005232 วันที่ยื่นคำขอ 07/11/2548 วันที่ประกาศโฆษณา 15/03/2550 ต้องยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 15/03/2555  วันหมดอายุรับสิทธิบัตร 07/11/2568    ผู้ขอรับสิทธิบัตร ยูโร-เซลตีเกอ เอส.เอ.  ชื่อการประดิษฐ์ คือ วิธีการสำหรับการทำให้ทรานส์-(-)- เดลตา9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล และทรานส์-(+)- เดลตา9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล บริสุทธิ์ 2)เลขที่คำขอ 0601002456  วันที่ยื่นคำขอ 30/05/2549 วันที่ประกาศโฆษณา 09/11/2550  ต้องยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 09/11/2555 วันหมดอายุรับสิทธิบัตร 30/05/2569  ผู้ขอรับสิทธิบัตรคือ  ยูโร-เซลตีเกอ เอส.เอ.  ชื่อการประดิษฐ์ คือ ส่วนผสมเชิงเภสัชกรรมที่ออกฤทธิ์ของแคนนาบินอยด์สำหรับรูปแบบขนาดยาที่ถูกปรับปรุง

3) เลขที่คำขอ  0901002471 วันที่ยื่นคำขอ 03/06/2552 วันที่ประกาศโฆษณาคือ  21/06/2556 ต้องยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 21/06/2561 วันหมดอายุรับสิทธิบัตร 03/06/2572 ผู้ขอรับสิทธิ คือ   จีดับเบิลยู ฟาร์มา ลิมิเต็ด, โอซึกะ ฟาร์มาคิวติคอล คอมปะนี ลิมิเต็ด ชื่อการประดิษฐ์ คือ ผลในการต่อต้านเนื้องอกของสารผสมแคนนาบินอยด์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image