“บิ๊กอู๋” รับลูกหลังกลุ่มแรงงานฯ ร้อง สปส.ใช้งบซ้ำซ้อน 8 พันล้าน

สปส. แจง ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์จ่ายเพิ่มให้ รพ. อิงค่า HA   เพื่อผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 

จากกรณีคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ออกมาเปิดเผยถึงการบริหารงานของกองทุนประกันสังคม ว่ามีการบริหารงานด้วยการจ่ายเงินให้แก่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมที่ซ้ำซ้อน เพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเหมาจ่ายรายหัว โดยเฉพาะกรณีการจ่ายค่าตามมาตรฐานรพ. หรือค่าเอชเอ (HA)  โดยจ่ายไปกว่า 8-9 พันล้านบาท จนต้องมีการฟ้องศาลปกครองถึงมีการยกเลิก แต่ประกาศใหม่กลับไม่แตกต่างมีการจ่ายในลักษณะเหมือนเดิมนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน   พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้รับรายงานปัญหาดังกล่าวแล้ว ซึ่งได้รับการชี้แจงจากสำนักงานประกันสังคม(สปส.) ว่า เป็นเรื่องของการให้บริการและดูแลผู้ประกันตน เนื่องจากปี 2551 เกิดปัญหาการร้องเรียนมากว่า ไม่ได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลในเครือข่าย ดังนั้น สปส.โดยคณะกรรมการการแพทย์ จึงหาแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการ อย่างไรก็ตาม เจตนาจริงๆของสปส.คือ ต้องการให้ผู้ประกันตนได้รับการดูแลและบริการอย่างดีที่สุด แต่เมื่อมีข้อท้วงติงเข้ามา ได้เร่งมอบหมายให้ทางสปส.หาข้อมูลและรายเอียดเพื่อชี้แจงให้รับทราบอีกครั้ง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณี นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ยื่นหนังสือขอให้สำนักงานประกันสังคมปรับปรุงแก้ไข ทบทวน ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ซึ่งประกาศฯ ดังกล่าว ถือได้ว่าขาดการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้ง การกำหนดหลักเกณฑ์และการตรวจสอบการใช้เงินดังกล่าว ขณะเดียวกันยังเป็นการนำเงินของผู้ประกันตนไปจ่ายให้กับโรงพยาบาลโดยที่มิใช่เพื่อการรักษาพยาบาล ว่า สำนักงานประกันสังคมได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีตัวแทนผู้ประกันตน นายจ้าง และสถานพยาบาลเห็นด้วย และค่าบริการทางการแพทย์เดิมจะจ่ายในรูปแบบเหมาจ่าย ซึ่งไม่สะท้อนคุณภาพ การให้บริการแก่ผู้ประกันตน ดังนั้น การจ่ายค่าบริการเพิ่มเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาล และเป็นในลักษณะเดียวกับเงินเหมาจ่าย จะเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการเพื่อให้ได้รับ การดูแลรักษาที่ดีขึ้น และยังเป็นการป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับการรักษาไม่เหมาะสม ตามมาตรฐานทางด้านการแพทย์

อีกทั้งเป็นการจ่ายเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ประกันตนในการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ ซึ่งมีตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ประกันตนในการใช้บริการ โดยสะท้อนผลลัพธ์การให้บริการ ของสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบประกันสังคม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลัก อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินทุกประเภทของสำนักงานประกันสังคมมีระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ.2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง) ข้อ 12 (1) จ่ายเป็นค่าบริการ ทางการแพทย์ หรือค่ายาตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม

อ่านเพิ่มเติม

คสรท.แฉ งบกองทุนประกันสังคมมีปัญหา! ใช้เงิน 8 พันล. ขัดกม. โร่ร้องป.ป.ช.หาคนรับผิดชอบ!!

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดภาพนาที ! กลุ่มชายฉกรรจ์ ย้ายศาล “เจ้าพ่อแบงก์กาโม่” ออกจากริมถนน
บทความถัดไปปีติ ‘ท่านหญิง’ ทรงเป็นพระอาจารย์ สอนนักเรียนป.เอก ศิลปกรรม จุฬาฯ