ผลสำรวจชี้ เด็กไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 13 ปี ม.ต้นเสี่ยงเป็น แม่วัยรุ่น มากสุด

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ในอดีตไทยมีปัญหาแม่วัยรุ่นสูงเป็นลำดับที่ 1 ของอาเซียน เป็นที่ 2 ของโลก รองจากประเทศโซนแอฟริกา แม้ระยะหลังจะมีมาตรการต่างๆมาแก้ปัญหาจนทำให้อัตราแม่วัยรุ่นของไทยลดลง แต่ตัวเลขก็ยังคงสูงเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว รมว.พม.จึงมอบหมายให้กรมดย.แก้ปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการสำรวจการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการช่วยเหลือแม่วัยรุ่น เพื่อจะดำเนินการแก้ปัญหาให้ตรงจุดต่อไป

ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้บ้านพักเด็กและครอบครัว 58 จังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแม่วัยรุ่นอายุระหว่าง 10-20 ปี จำนวน 11,012 คน พบว่า แม่วัยรุ่นส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-20 ปี ร้อยละ 59.26 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 15-17 ปี ร้อยละ 37.75 ส่วนเรื่องการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมต้น ร้อยละ 60.68 รองลงมาระดับระดับประถม ร้อยละ 17.21

นายสมคิดกล่าวอีกว่า ส่วนผลสำรวจพฤติกรรมพบว่า แม่วัยรุ่นร้อยละ 53.38 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุ 16-18 ปี รองลงมาร้อยละ 32.08 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุ 13-15 ปี

โดยสถานที่ที่มีเพศสัมพันธ์พบว่า ร้อยละ 55.99 คือบ้านของตนเอง

ส่วนปัจจัยที่ทำให้มีเพศสัมพันธ์พบว่า ร้อยละ 76.96 คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รองลงมาร้อยละ 63.56 คืออยู่กับเพื่อนต่างเพศสองต่อสองในที่ลับตาคน ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.41 ยอมรับว่าไม่มีความพร้อมในการดูแลบุตร สาเหตุหลักมาจากไม่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ และไม่มีความรู้ในการเลี้ยงดูบุตร

นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงการตั้งครรภ์ซ้ำเป็นครั้งที่ 2 พบผู้หญิงอายุ 17 ปีตั้งครรภ์ซ้ำสูงที่สุดถึงร้อยละ 22.95 รองลงมาอายุ 19 ปี ร้อยละ 11.31 ส่วนอายุ 14 ปี มีร้อยละ 4.10

อย่างไรก็ตาม จากรายงานผลสำรวจชี้ว่า ควรต้องทำงานแก้ปัญหาเรื่องนี้กับเด็กผู้หญิงช่วงชั้นมัธยมต้นที่ประสบปัญหามากที่สุด ตั้งแต่การป้องกันการตั้งครรภ์ การให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูบุตรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการรณรงค์ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดต่อไป

บทความก่อนหน้านี้‘สุเทพ’ เข้าร้านกรอบรูปลำพูน เจอยกรูปยิ่งลักษณ์ใส่ สุเทพยิ้มถ่ายรูปด้วย
บทความถัดไป‘ศิวรักษ์’ เผยคำปลุกใจก่อนลงเฝ้าเสาให้ทัพ ‘ช้างศึก’ เก็บคลีนชีตเกมเชือดบาห์เรน