“ดร.เพทาย” โพสต์อย่าให้ลูกหลานกินอาหารผักปนเปื้อนสารพิษ

จากกรณีที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้ใช้สารเคมี 3 ชนิดนั้น ล่าสุดศาสตราจารย์ ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส หัวหน้าหน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์ สถานส่งเสริมการวิจัย และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า “อย่ายอมให้ลูกหลานของท่านกินอาหาร ผัก และผลไม้ปนเปื้อนสารพิษ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารพิษ จนป่วยและตายด้วยโรคมะเร็งและโรคทางสมอง”

บทความก่อนหน้านี้P2P Financing in Thailand: Time to Get Started
บทความถัดไป‘หญิงหน่อย’ ควงครอบครัวเดินหาเสียงสยาม ชี้ชัดอยู่แล้วนายกฯ-พปชร.เป็นเนื้อเดียวกัน ถาม กกต. จะปล่อยให้มีการเอารัดเอาเปรียบถึงวันลงคะแนนเลยหรือไม่