สนช.ไฟเขียว ‘ป่าชุมชน’ ลุยจัดตั้งอีก 21,850 แห่งทั่ว ปท. ชี้ลดการบุกรุกพื้นที่สงวนได้

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าชุมชน พ.ศ. … เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรให้ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. …

“ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามผลักดันมากว่า 27 ปี เพื่อให้มีกฎหมายที่ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ และดูแลป่าชุมชนใกล้หมู่บ้าน โดยร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนฯ มีจำนวน 8 หมวด 104 มาตรา มีการกำหนดนิยาม “ป่าชุมชน” หมายความว่า ป่านอกเขตอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐ นอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุง รักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน” นายธีรภัทร กล่าวและว่า ทั้งนี้ ให้มีการจัดตั้งสมาชิกป่าชุมชน และเครือข่ายป่าชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการรวมตัวกันของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชนของชุมชนต่างๆ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำไปสู่การจัดการป่าชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน และได้มีการจดแจ้งการเป็นเครือข่ายป่าชุมชนต่อกรมป่าไม้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

นายธีรภัทรกล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีป่าชุมชนที่ชุมชนร่วมดูแลอยู่ประมาณ 14,209 แห่ง พื้นที่ 9 ล้านไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน 1,989,260 ครัวเรือน มูลค่าการพึ่งพิงป่าชุมชนคิดเป็น 5,215 ล้านบาท ประเมินมูลค่าระบบนิเวศของป่า 633,277 ล้านบาท และมีเป้าหมายในการจัดตั้งรวม 21,850 แห่ง พื้นที่ 19 ล้านไร่ทั่วประเทศ โดยจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน 3,059,000 ครัวเรือน มูลค่าการพึ่งพิงป่าชุมชนคิดเป็น 14,115 ล้านบาท ประเมินมูลค่าระบบนิเวศของป่า 1,713,986 ล้านบาท ทั้งนี้ ป่าชุมชนจะเป็นแนวกันชน หรือบัพเฟอร์ โซน (Buffer Zone) ในการปกป้องไม่ให้ป่าอนุรักษ์ทั้งอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ถูกเข้าไปรบกวนหรือทำลาย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เอ็กซ์ตรีมระเบิดศึกเวคบอร์ดใหญ่ “สิงห์ พรีเซนต์ เคเบิ้ล เวคบอร์ด และเวคสเก็ต ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2019”
บทความถัดไป‘พอลล่า’ แม่วัวท้องแก่ตาบอด 2 ข้าง เดินตกหลุมเจ้าหน้าที่เร่งช่วยยื้อชีวิต (มีคลิป)