“บิ๊กตู่” ชมงานเพิ่มผลิตภาพแรงงาน “บิ๊กอู๋” เผยดันเอสเอ็มอีเสริมรากฐานเศรษฐกิจไทย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards Thailand 4.0 ) ของกระทรวงแรงงาน ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงแรงงาน และตัวแทนผู้ประกอบการกิจการเอสเอ็มอี  โอท็อป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานสรุป วัตถุประสงค์และผลการดำเนินงาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิต ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ พร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

พล.ต.อ.อดุลย์ เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0 ประจำปี 2562 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน เพิ่มผลิตภาพด้านแรงงาน โดยการค้นหาสาเหตุ ปัญหาข้อจำกัดในการทำงาน ก่อนประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)  ในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556-2561 รวมระยะเวลา 6 ปี สามารถพัฒนาแรงงานได้กว่า 85,482 คน ในสถานประกอบการ 1,103 แห่ง ช่วยลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตได้ 5,450,700,000 ล้านบาท และในปี 2562 มีการขยายการให้บริการภาครัฐ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการเอสเอ็มอี กลุ่มโอท็อป วิสาหกิจชุมชน จำนวน 228 แห่ง พัฒนากำลังแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) จำนวน 15,000 คน โดยกลุ่มเป้าหมายจะประกอบด้วยผู้ประกอบกิจการเอสเอ็มอี โอท็อป วิสาหกิจชุมชน ที่มีลูกจ้างหรือสมาชิกไม่เกิน 200 คน

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์ จากการให้คำปรึกษาเชิงลึก จากที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติมผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต พร้อมทำหน้าที่ร่วมกับบุคลากรของสถานประกอบกิจการในการวิเคราะห์งาน เพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการต่างๆ ร่วมกับจัดทำหลักสูตร และจัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเป็นการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สถานประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon