กทม.จับมือ กปน.เปิดโครงการ “บวร” ตั้งเป้าลดใช้น้ำ 10%

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดโครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยังยืน ปีที่ 2 โดยมีนายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการประปานครหลวง (กปน.) พระเทพโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์ทราวาส และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กทม.ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านมา กทม.ได้ดำเนินโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคูคลองตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การปลูกต้นไม้ใหญ่และเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นแนวป้องกันนำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ตามโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ตลอดจนการดำเนินโครงการและกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกมากมาย

“โครงการบวร ( บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยในปีนี้ กปน.จะจัดกิจกรรมที่หน่วยงานในพื้นที่ศาลาว่าการ กทม. ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเหมือนเสาหลักในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัด วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการดังกล่าว คือ โรงพยาบาล (รพ.) กลาง โรงเรียนบ้านบางกะปิ และวัดเทพศิรินทร์” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

นอกจากนี้ พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมการรณรงค์ ประกอบด้วย นิทรรศการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การแนะนำแอพพลิเคชั่น MWA onmoblie การแนะนำอุปกรณ์ประหยัดน้ำ การเปลี่ยนก๊อกประหยัดน้ำ และติดตามสถิติเพื่อเปรียบเทียบโดยมีเป้าหมายการใช้น้ำลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สาย Apple Watch คอลเล็กชั่นใหม่ “Spring”
บทความถัดไปบางจากฯไม่ขึ้นราคาน้ำมันช่วงสงกรานต์12-17เม.ย.หวังเติมความสุขให้คนไทย