เปิดสนามประชันทักษะ ‘ฝีมือคนพิการ’ 20สาขา เพิ่มโอกาส-ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ที่อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ และสนับสนุนให้คนพิการได้พัฒนาฝีมือให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถก้าวเข้าสู่การทำงานที่มั่นคง มีผู้เข้าร่วมประชันฝีมือจำนวน 222 คน ใน 20 สาขา

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2546 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จากนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 อนุมัติให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง

“สำหรับครั้งนี้เป็นการแข่งขันครั้งที่ 9 เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาชีพ และกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญ และให้การยอมรับในความสามารถของผู้พิการมากยิ่งขึ้น สร้างโอกาสให้แก่คนพิการได้เข้าถึงการพัฒนาฝีมืออย่างเสมอภาคและเท่าเทียม” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวและว่า การแข่งขันมีทั้งหมด 20 สาขา ได้แก่ 1.สาขาเย็บปักถักร้อย 2.สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 3.สาขาระบายสีบนผ้าไหม 4.สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 5.สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ 6.สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับพื้นฐาน7.สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ 8.สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9.สาขาออกแบบเว็บเพจ 10.สาขาถักโครเชต์ 11.สาขาสานตะกร้า 12.สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับพื้นฐาน 13. สาขาวาดภาพระบายสี 14.สาขาประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา 15.สาขาออกแบบคาแร็คเตอร์ 16.สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ 17.สาขาออกแบบโปสเตอร์ 18.สาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19. สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด และ 20.สาขาถักนิตติ้ง มีคนพิการเข้าร่วม 222 คน นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับคนพิการ และนิทรรศการด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และกิจกรรมการแสดงความสามารถของคนพิการอีกด้วย

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำพาคนพิการให้ก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อให้มีโอกาสแสดงถึงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนพิการ รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้มีพลังในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ และเป็นอีกหนึ่งพลังที่ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้านกำลังคน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon