กรมควบคุมโรคออกประกาศเตือนประชาชนระวัง 11 โรคติดต่อช่วงฤดูฝน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรมควบคุมโรค สธ.ได้ออกประกาศการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562 ขอให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้จาก 11 โรคติดต่อ ใน 5 กลุ่มโรคที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคติดต่อทางระบบหายใจ คือ ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ คือ ไข้เลือดออกไข้สมองอักเสบ มาลาเรีย ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือ อหิวาตกโรค ไวรัสตับอักเสบเอ โรคติดต่ออื่นๆ คือ โรคมือ เท้า ปาก โรคเลปโตสไปโรซิส และ 4 ภัยอันตราย คือ เห็ดพิษสัตว์มีพิษ ภัยจากฟ้าผ่า และอุบัติเหตุทางถนน

“ขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคในพื้นที่ หากพบโรคระบาดให้ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เข้าไปดำเนินการสอบสวน ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ทันที รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน เพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด” นพ.สุขุม กล่าว

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลุ่มโรคที่ 1 เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ พบได้ในทุกอายุ พบป่วยมากในเด็กเล็ก ส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ส่วนโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อทางการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายหรือไอจามรดกัน ป้องกันได้ด้วยการรักษาสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ ทำร่างกายให้อบอุ่น หมั่นล้างมือ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น กลุ่มที่ 2 มี 5 โรคที่มียุงเป็นพาหะ ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ มาลาเรีย ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ทั้งหมดป้องกันได้ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า กลุ่มที่ 3 โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่ อหิวาตกโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม หรือจากแมลงวันที่เป็นพาหะนำโรค ส่วนโรคไวรัสตับอักเสบเอ ติดต่อจากการสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง น้ำลาย เลือดจากผู้ป่วย ทั้ง 2 โรคป้องกันด้วยการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่มีแมลงวันตอม อาหารค้างมื้อควรอุ่นให้ร้อนจัดก่อนรับประทาน หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ ดื่มน้ำสะอาด และฉีดวัคซีนป้องกันโรค กลุ่มที่ 4 โรคติดต่ออื่นๆ ได้แก่ โรคมือ เท้า ปาก พบบ่อยในเด็ก ระบาดทุกปีช่วงฤดูฝนหรือเปิดเทอม ติดต่อจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระของผู้ป่วย ส่วนโรคเลปโตสไปโรซิส เชื้อแบคทีเรียจะเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผล รอยถลอก เยื่อบุตา จมูก ปาก หรือไชเข้าผิวหนังที่แช่น้ำนานจนอ่อนนุ่ม กลุ่มที่ 5 ภัยสุขภาพในฤดูฝน ได้แก่ อันตรายจากการรับประทานเห็ดพิษ ไม่รับประทานเห็ดที่ไม่รู้จัก อันตรายจากสัตว์มีพิษ ควรจัดบ้านให้สะอาด ไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์มีพิษ ระวังเมื่อต้องเข้าไปในที่รก กอหญ้า หรือกองไม้  ส่วนภัยจากฟ้าผ่า เมื่อมีฝนตกฟ้าคะนอง ให้หลบในที่ปลอดภัย เช่น อาคารขนาดใหญ่ ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือกลางแจ้งในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากจะเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเข้ามาในโทรศัพท์มือถือได้  ขับรถด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากฝนตกถนนจะลื่นทำให้ระยะการหยุดรถยาวกว่าปกติ และยังลดทัศนวิสัยการมองเห็นในการขับขี่

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค สธ.ได้ออกประกาศการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา

บทความก่อนหน้านี้ชาวเน็ตเม้นต์กระจาย หลัง ‘หงา’ โพสต์ ‘เลือกตั้งแล้วใครได้-เสียก็ไม่ใช่เรื่องของเรา’
บทความถัดไป‘เพียงธาร’ ฉลุยรอบ 8 คนสุดท้ายเทนนิสอาชีพ ‘เอสเอที’