“อัศวิน” เปิดอบรมมหานครรุ่น 7 เผยยังไม่ตัดสินใจ สมัครผู้ว่า กทม.

“อัศวิน” เปิดอบรมมหานครรุ่น 7 เผยยังไม่ตัดสินใจ สมัครผู้ว่า กทม.

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการพัฒนามหานคร รุ่นที่ 7 (มหานคร รุ่น 7) ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 11 ตุลาคม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากข้าราชการประจำสังกัดหน่วยงานรัฐ กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารระดับสูงจากรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและนักธุรกิจ รวมจำนวนทั้งสิ้น 130 คน อาทิ นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พ.ต.อ.ถาวร ดุลยวิทย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) นายธนินทร์ บุษยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) นายธัชชาญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ อดีตเลขานุการประธานรัฐสภา นายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำศาลฎีกา นายพัฒนสิทธิ์ วาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี เดเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นายพีรพงษ์ ฟูศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น

 

 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า สำหรับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการพัฒนามหานคร จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความเข้าใจในบริบทเกี่ยวกับการบริหารจัดการเขตเมือง เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้ผู้นำองค์การเห็นความสำคัญด้านการพัฒนากรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่องในด้านต่างๆ ภายใต้บริบทเมืองที่เปลี่ยนไป รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานในการบริหารจัดการกรุงเทพฯ โดยการจัดอบรมหลักสูตรมหานครที่ผ่านมาทั้ง 6 รุ่น ได้ร่วมกันระดมสมองในการพัฒนาเมืองในบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป พร้อมให้องค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับเป็นองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งจากผู้บริหารระดับสูง อัยการ ผู้พิพากษา นักการเมือง นักธุรกิจ ซึ่งฝ่ายบริหารกทม.และฝ่ายการเมืองได้นำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาเมืองให้ดีขึ้น

“โดยการอบรมครั้งนี้ ขณะที่ผมยังคงดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าฯกทม. ยินดีที่จะนำทุกความเห็นและองค์ความรู้มาต่อยอดและสานต่อ ยกเว้นแต่ว่าผมจะไม่ได้เป็นผู้ว่าฯกทม.แล้ว” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงการตัดสินใจทางการเมืองในการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยหน้า ซึ่งทางรัฐบาลส่งสัญญาณคาดจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในเดือนกรกฎาคมนี้ พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า “ผมยังไม่ได้ตัดสินใจ เพราะขณะนี้ก็ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.อยู่และพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon