รองปลัดแรงงานประชุม ‘ไอแอลโอ’ ย้ำไทยกำหนดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 19 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108 (International Labour Organization: ILC) ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ว่า ประเทศไทยเห็นด้วยกับวาระคนเป็นศูนย์กลาง (the human-centered agenda) ตามที่ได้วางรากฐานไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยควรอยู่บนหลักการ 3 ด้าน ได้แก่ การลงทุนด้านศักยภาพคน กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับงาน และงานที่มีคุณค่าและยั่งยืน

“ประเทศไทยได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) และมุ่งมั่นในการนำวาระปี 2020 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปฏิบัติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และให้ความสำคัญเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยประเทศไทยจะร่วมมืออย่างเต็มที่กับไอแอลโอ และทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการเดินทางต่อไปข้างหน้าสู่อนาคตของงานที่โชติช่วงขึ้นแก่ทุกคน” นพ.สุรเดช กล่าว

 

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon