ก.แรงงาน นำคณะ ‘ไอแอลโอ’ เยี่ยมศูนย์ PIPO สมุทรสาคร

วันที่ 23 กรกฎาคม ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง หรือไปโป้ (PIPO) เขต 1 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นำ นายกาย ไรเดอร์ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ไปโป้ โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมให้การต้อนรับ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และศูนย์ไปโป้ ภารกิจของศูนย์ การปฏิบัติงานของศูนย์ รวมทั้งรับฟังสถานการณ์ด้านการประมงใน จ.สมุทรสาคร

สำหรับศูนย์ฯ แห่งนี้มีภารกิจตรวจการแจ้งเข้า – ออกของเรือประมงพาณิชย์ขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป และต่ำกว่า 30 ตันกรอสในเครื่องมือ 3 ประเภท คือ อวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก โดยเน้นการตรวจเรือกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ ส่วนการปฏิบัติของศูนย์ ได้แก่ การตรวจเอกสารเรือที่มาแจ้งเข้า – ออก ตรวจเรือและคนประจำเรือที่ท่าเทียบเรือ บันทึกข้อมูลลงในระบบ Fishing Information : FI และการอนุญาตให้ออกไปทำการประมง หรือกลับเข้าเทียบท่าและขึ้นสัตว์น้ำ โดยเน้นการตรวจคุ้มครองแรงงาน เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ ปัจจุบันมีศูนย์ไปโป้ทั่วประเทศ 30 แห่ง สำหรับสถานการณ์ด้านการทำประมงของ จ.สมุทรสาคร พบว่า มีเรือประมงที่แจ้งเข้า – ออก จำนวน 384 ลำ มีลูกเรือประมงจำนวน 5,472 คน โดยทั้งหมดเป็นแรงงานในระบบ ไม่มีแรงงานผิดกฎหมาย ประชาชนมีความเข้าใจในนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล โดยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนทำให้การแก้ไขปัญหาการประมงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

จากนั้นรองปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะของนายกาย ไรเดอร์ ได้ไปตรวจเยี่ยมบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ผลิตและส่งออกสินค้าประเภทบรรจุกระป๋องและแช่แข็ง ปัจจุบันมีลูกจ้าง 8,678 คน เป็นชาย 2,972 คน หญิง 5,706 คน เป็นคนไทย 1,667 คน เมียนมาร์ 7,011 คน ซึ่งสถานประกอบการแห่งนี้ได้รับมาตรฐานการรับรองหลายด้าน ได้แก่ มาตรฐานแรงงานไทย (TLS) ระดับพื้นฐาน ปี 2560 – 2562 มีการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) มาใช้ในการบริหารจัดการแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ปีที่ 4 เป็นต้น

การลงพื้นที่ จ.สมุทรสาครของนายกาย ไรเดอร์ ในครั้งนี้ เป็นการเยี่ยมชมความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขจัดการใช้แรงานเด็ก แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและห่วงโซ่อุปทานในภาคประมง การคุ้มครองแรงงานประมงและแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจว่าสินค้า อุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศไทย ผลิตโดยมีธรรมาภิบาล มีมาตรฐานแรงงานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานได้อย่างยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon