อย. จับมือ ‘ช้อปปี้’ รุกสกัดโฆษณาขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กม.ทาง ‘มาร์เก็ต เพลส’

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะทางสื่ออินเตอร์เน็ต ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการร่วมกับเครือข่าย เพื่อจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง ทั้งการแจ้งระงับโฆษณาและเปรียบเทียบปรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้โพสต์ขายของ เจ้าของผลิตภัณฑ์ และพรีเซ็นเตอร์ เป็นต้น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ และได้ขยายการดำเนินการเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบกิจการธุรกิจตลาดออนไลน์ (มาร์เก็ต เพลส) บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นต้นทางของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย อย.ได้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพกับการดำเนินธุรกิจออนไลน์ แนวทางการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางเว็บไซต์ที่ถูกต้อง และหารือมาตรการป้องกันการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมายทางมาร์เก็ตเพลส โดยบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่อผู้ขายสินค้าผ่านทาง ช้อปปี้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และข้อห้ามในการโฆษณา รวมถึงมาตรการในการลงโทษผู้ขายสินค้าที่ปฏิบัติ ไม่ถูกต้อง มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะใช้การตรวจสอบข้อมูลจากคำสำคัญ หรือ คีย์เวิร์ดส (Keywords) เพื่อระงับข้อมูลจากเว็บไซต์ ช้อปปี้

“หากพบข้อมูลโฆษณาหรือขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง โดยมีแหล่งข้อมูลสำคัญในการดำเนินการของ ช้อปปี้ ได้แก่ ฐานข้อมูล อย. ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ อย. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายอื่นๆ เช่น ตัวอย่างคำที่ไม่อนุญาตให้โฆษณารายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ห้ามขาย รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารอันตราย รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เรียกเก็บคืน จากท้องตลาดจากความร่วมมือของ อย. และ ช้อปปี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 จากการใช้คีย์เวิร์ดสทั้งหมด 3,977 คำ สามารถระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้มากถึง 151,560 ชิ้นโฆษณา เฉลี่ย 842 ชิ้นต่อวัน” ภญ.สุภัทรา กล่าวและว่า อย. และ ช้อปปี้ จะร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และสมประโยชน์ ทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจในหมู่ผู้บริโภคด้วย

 

บทความก่อนหน้านี้ข้างหลัง ‘พระอภัยมณี’ สุนทรภู่ ซ่อนความคิดต้านชาติตะวันตก
บทความถัดไป‘น้องพลัม’ พี่สาวน้องพลับ ‘ใครๆก็ไม่รักผม ขนาดพัดลมยังส่ายหน้าเลย’ รายงานตัวแล้ว