เริ่มแล้ว! มหกรรมอวกาศฯ นานาชาติ “จิสด้า” หวังต่อยอดธุรกิจ-อุตสาหกรรมไทย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ (Thailand Space Week 2019) ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีอวกาศก้าวหน้า สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า อว. ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ทั้งนี้ งานดังกล่าวมุ่งยกระดับการใช้อวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและอุตสาหกรรม การสร้างแรงบันดาลใจ และการสร้างอาชีพในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ ซึ่งได้รวบรวมเสาหลักทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาจัดแสดง อาทิ ฟอรั่มด้านอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ, ภาคีระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งรายละเอียดสูงระดับภาคเอเชีย ครั้งที่ 11, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ, ฟอรั่มด้านเทคโนโลยีอวกาศสำหรับเยาวชน และการแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

รศ.นพ.สรนิต กล่าวว่า ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยการประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม บุคลากรทุกระดับซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศ

Advertisement

“หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศฯ สำหรับการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และ อว.เป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ของประเทศได้ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะทำให้มองเห็นภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังมีหน่วยงานพันธมิตรระดับนานาชาติที่เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 400 ราย บ่งชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติ และพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ” ปลัด อว.กล่าว

ด้านนายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า เป็นเวลากว่าทศวรรษ ที่ประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งการสำรวจทรัพยากรของประเทศ การติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังภัยพิบัติ ตลอดจนการสื่อสาร การศึกษาวิจัย และการนำทาง เป็นต้น จนเกิดเป็นโครงการสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ

Advertisement

“งานนี้จึงเป็นเหมือนเวทีที่จะแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าคนในแวดวงนี้ทำอะไรกัน มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนบ้าง และให้ประชาชนได้รู้ว่าอวกาศสามารถสร้างประโยชน์และส่งต่อคุณค่าแก่สังคมได้อย่างไร เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแทรกอยู่ในกิจวัตรประจำวันของผู้คนมากมาย ยิ่งยุคนี้ที่เป็นยุคไร้พรมแดน ทุกอย่างจึงเชื่อมโยงถึงกันหมด ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเหล่านี้ผ่านกระบวนการจัดการทางเทคโนโลยีอวกาศแทบทั้งสิ้น ต้องการเห็นคนไทยมีความพร้อมในการใช้อวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมุ่งหวังที่จะใช้โอกาสของการจัดงานในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นและยกระดับการใช้อวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและอุตสาหกรรมทางด้านอวกาศ การสร้างแรงบันดาลใจ และการสร้างอาชีพในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอวกาศได้อย่างยั่งยืน” นายอานนท์ กล่าว

นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ จิสด้า กล่าวว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้ จิสด้าจะครบปีที่ 19 และงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยภายในงานจะประกอบด้วย 4 แท่ง คือ 1.เวทีสำหรับภาคอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ หรือ Aerospace Industry สะท้อนถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่นของไทยในภูมิภาค 2.เป็นเวทีสำหรับภาคีระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งรายละเอียดสูงระดับภาคเอเชีย นำเสนอนวัตกรรมต้นแบบและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี GNSS ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งต่อยอดการจับคู่ทางธุรกิจและการร่วมสร้างร่วมลงทุนจากผู้ให้บริการและผู้ใช้งานกว่า 400 ราย จาก 20 กว่าบริษัทชั้นนำในระดับนานาชาติ 3.การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ Geo-Infotech  และ 4.เป็นเวทีสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศ ซึ่งจิสด้าได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม โดยการจัดประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีการค้นคว้าข้อมูล และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อออกมาเป็นผลงาน การนำเสนอไอเดียการทดลองเหนือแรงโน้มถ่วง และไฮไลท์เด็ด คือ การแถลงข่าวทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี 3 ที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยที่มีศักยภาพให้มีโอกาสไปเรียนรู้และศึกษาดูงานที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ NASA ซึ่งปีนี้ได้สมาชิกวง BNK48 เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

“นับเป็นการรวมกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงอวกาศจากทั่วทุกมุมโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย อาจารย์ ผู้ประกอบการ ไปจนถึงเยาวชนที่มีความสนใจในด้านนี้” นายดำรงค์ฤทธิ์ กล่าวและว่า
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สอบถามข้อมูล โทร. 06 3892 1999 หรือ 08 1651 9232 หรือเว็บไซต์ http://tsw.gistda.or.th/

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image