ทปษ.รัฐมนตรีแรงงานลงพื้นที่สมุทรปราการ ตรวจการต่ออายุใบทำงานต่างด้าว กลุ่มหมดอายุก่อน 31 มี.ค.63

วันที่ 6 กันยายน รศ.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุวรรณ์ ดวงตา รองอธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) ลงพืนที่ตรวจเยี่ยมการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามการขอรับใบอนุญาตทำงานและการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ของแรงงานต่างด้าว กลุ่มที่การอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563

รศ.จักษ์ กล่าวว่า การต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยได้เปิดต่ออายุใบอนุญาตทำงานและการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ให้กับแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเมื่อแรงงานต่างด้าวดำเนินการแล้วจะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยได้เริ่มดำเนินการให้นายจ้างมายื่นความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว บัญชีรายชื่อแรงงานฯ (Name List) ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในท้องที่ที่คนต่างด้าวทำงานอยู่หรือในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของนายจ้าง/สถานประกอบการตั้งอยู่ ไปแล้วตั้งวันที่ 2 กันยายน 2562

สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่จะต้องดำเนินการในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 261,491 คน แบ่งเป็น กลุ่มพิสูจน์สัญชาติเดิม จำนวน 243,093 คน กลุ่มประมง มาตรา 83 พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ.ศ.2558 จำนวน 12,040 คน กลุ่มจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ 6,358 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2-5 กันยายน 2562 มีลูกจ้างมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน รวมทั้งสิ้น 722 ราย เป็นนายจ้าง 218 ราย จังหวัดที่มาดำเนินการมากที่สุด 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 236 ราย สมุทรปราการ  97 ราย ปัตตานี  83 ราย ชุมพร 79 ราย ระยอง 71 ราย และอื่นๆ 156 ราย หากจำแนกตามกลุ่มคนต่างด้าวที่มาดำเนินการ พบเป็นกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ 519 ราย กลุ่มบัตรชมพู 155 ราย และกลุ่มเอ็มโอยู กรณีพิเศษ 48 ราย โดยเป็นสัญชาติเมียนมา 383 ราย กัมพูชา 321 ราย และ ลาว 18 ราย

ด้านนายสุวรรณ์ กล่าวว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องตรวจสอบข้อมูลการจ้างแรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และหากตรวจไม่พบข้อมูลการอนุญาตทำงานในฐานข้อมูล ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการประสานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon