เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสร้างวิลล่าบนเขาเกาะสมุย พบอาคารสูงเกินกว่าประกาศกระทรวงทรัพย์ฯกำหนด (ชมคลิป)

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบโครงการการก่อสร้างวิลล่าบนเขาเกาะสมุย พบตัวอาคารที่มีความสูงและเข้าข่ายมีความสูงเกินกว่าประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ.2557

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ก.ย. 2562 เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบประกอบด้วย พล.อ.ต.วันชัย บุญภักดี ที่ปรึกษาผอ.รมน.ภาค 4 และหัวหน้าชุดตรวจสอบกิจการ/นิติกรรมอำพรางพื้นที่เกาะสมุย พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ ทองประยูร นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายณราเทพ สุนทรประเวศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครเกาะสมุย และฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุย

โดยเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบได้สุ่มตรวจสอบโครงการที่กำลังก่อสร้างบ้านพักตากอากาศบนที่เชิงลาดแนวเชิงเขาของเกาะสมุย ที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 80 เมตร ถึง 140 เมตร ที่อนุญาตเฉพาะอาคารอยู่อาศัยที่เป็นอาคารเดี่ยว ความสูงไม่เกิน 6 เมตร ขนาดแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางวา พื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังสูงสุดไม่เกิน 90 ตารางเมตร ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างนั้น

จากการตรวจสอบพบอาคารหลายหลังมีความสูงเกินกำหนด 6 เมตร และอาคารบางหลังอาจจะเข้าข่ายความผิดด้วย ซึ่งการก่อสร้างไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557 ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะทำงานได้มอบหมายให้เทศบาลนครเกาะสมุย ในฐานะผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบและปิดหมายคำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย ตามมาตรา 40(1) หรือมาตรา 41(1) แจ้งให้เจ้าของโครงการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย

พล.อ.ต.วันชัย ที่ปรึกษาผอ.รมน.ภาค4 เปิดเผยว่า จากการสั่งการของ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่่ทัพภาคที่ 4 ให้จัดชุดตรวจสอบร่วมกันเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นในหลายโครงการน่าจะมีความผิดพลาดในเรื่องของความสูงของตัวอาคารที่ก่อสร้างเกินกำหนด และพื้นที่ว่างไม่เพียงพอตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลนครเกาะสมุย ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของอาคารที่สูงเกิน และคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย โดยนายอำเภอเกาะสมุยเป็นประธานก็จะต้องมาดูเข้ามากำกับดูแล

บทความก่อนหน้านี้เมื่อ ‘กันต์ กันตถาวร’ โชว์ความเป็นสามีตัวอย่าง งานนี้เม้นท์ฮาๆก็มาทันที
บทความถัดไปจับกลุ่มชาวจีนลักลอบทำงานรับจ้างโอนเงินให้บ่อนพนันออนไลน์ข้ามชาติ