ทส.มอบโล่-ประกาศนียบัตรกว่า 300 องค์กร ร่วมลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) น.ส.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. แถลงว่า เตรียมการจัดงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 กันนายนนี้ เวลา 13.00–17.30 น. ที่ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ลดโลกร้อนวันนี้ เริ่มต้นที่ตัวเรา” (It’s perfect time to start action) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ จำนวนกว่า 300 ราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้มากกว่า 3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

น.ส.พงษ์วิภา กล่าวว่า การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นกลไกและเครื่องมือที่ อบก.พัฒนาขึ้น อาทิ กิจกรรมชดเชยคาร์บอนมีปริมาณการซื้อคาร์บอนเครดิตจากการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนทั้งสิ้น 144,455 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งกระตุ้นให้เกิดตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศโดยมีมูลค่าการซื้อขายกว่า 3 ล้านบาท ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และ ฉลากลดโลกร้อนหรือฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในอาเซียนที่มีระบบการรับรองสอดคล้องตามหลักสากล มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนทั้ง 2 ฉลากคาร์บอน 1,324 ผลิตภัณฑ์ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 347,129 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำข้อมูลและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร โดยมีปริมาณที่คาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาครัฐ อปท. และภาคเอกชน (อุตสาหกรรมและบริการ) โดยพิจารณาจากแนวทางแผนการลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ 289,530.29 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า

น.ส.พงษ์วิภา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก มีกิจกรรมที่ได้รับการรับรอง 361 กิจกรรม สามารถลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ 974,275 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ โครงการ T-VER มีโครงการที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 50 โครงการ โดยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้รวมกัน 1,664,150 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และในจำนวนนี้มีโครงการที่ได้ผ่านการรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (TVERs) หรือที่เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 1,262,757 ตัน

 

บทความก่อนหน้านี้‘ดร.ระวัง’ พร้อมสู้ศึก ชิงเก้าอี้ ส.ส.เขต 5 นครปฐม ชูนโยบายพรรคเน้นคนพื้นที่
บทความถัดไป“SNNP” ยื่นไฟลิ่ง เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ ตุนกระสุนลุยธุรกิจเครื่องดื่ม-ขนมขบเคี้ยว ดันแบรนด์ในใจผู้บริโภค