คนเมือง : รพ.เกาะสีชัง กับการส่งต่อผู้ป่วยทางทะเล

ข้อมูลของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พบปัญหาสำคัญและรุนแรงเกิดขึ้นในทะเลรอบเกาะ ได้แก่ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบเกาะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยในทะเล ปัญหาปะการังและแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำถูกทำลาย การจับสัตว์น้ำที่ไม่ถูกกฎหมาย การจัดระเบียบการจอดเรือ การฟุ้งกระจาย ของฝุ่น เนื่องจากการขนถ่ายสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปัญหาการจัดระเบียบการเลี้ยงสัตว์น้ำ หากไม่ได้รับการแก้ไข หรือปล่อยทิ้งไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ของชาวเกาะสีชัง …

โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งพบว่าทุกวันนี้พวกเขาป่วยด้วย 5 โรคนี้มากที่สุด คือ กลุ่ม โรคทางเดินหายใจ ช่องปากและฟัน ทางเดินอาหาร ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน และจะต้องเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลเกาะสีชัง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้ ยกเว้นกรณีที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการคนไข้ได้ ก็จะทำการส่งต่อผู้ป่วยทางทะเล (Refer) ไปยังโรงพยาบาลเครือข่าย

พญ.นภาวินี โยติภัย นายแพทย์ชำนาญการประจำโรงพยาบาลเกาะสีชัง เปิดเผยว่า โรงพยาบาล (รพ.) เกาะสีชัง เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีอาคารให้บริการผู้ป่วย 3 หลัง ประกอบด้วย อาคารบริการ อาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพ และอาคารเวชกรรมปฏิบัติ ปัจจุบัน ทพ.อานะสิทธิ์ ศัลยพงษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.เกาะสีชัง โดยประชาชนในเกาะสีชัง มีจำนวน 3,500-4,000 คน กลุ่มอายุ 50-60 ปีมีสัดส่วนมากที่สุด ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยมารับบริการเฉลี่ยวันละ 100 คน พญ.นภาวินีเล่าว่า นอกจากนี้ เมื่อทาง รพ.เกาะสีชัง ไม่สามารถให้บริการคนไข้ได้ จะทำการส่งผู้ป่วยทางทะเลไปยังโรงพยาบาลแหลมฉบัง รพ.ชลบุรี รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรคที่ส่งต่อผู้ป่วยทางทะเลมากที่สุด คือ การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ กลุ่มโรคทางเดินหายใจ และกลุ่มโรคติดเชื้อในกระแสเลือด การส่งต่อผู้ป่วย จึงมีหลายกระบวนการ ตั้งแต่การติดต่อเรือ ติดต่อรถ การเคลื่อนย้ายลงเรือ และติดต่อรถอีกครั้ง เพื่อนำส่ง รพ. ทำให้เกิดอุปสรรคหลายอย่างในการส่งต่อ รพ.เกาะสีชัง พยายามปิดรอยรั่วอุปสรรค พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลทุกคน จะต้องได้รับการอบรมพิเศษ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยทางทะเล การกู้ชีพทางน้ำ การช่วยเหลือตัวเองและคนไข้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ

“อย่างไรก็ตาม ทาง รพ.ชลบุรี อยู่ระหว่างการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่อผู้ป่วย ในการจัดหาเรือเฉพาะส่งต่อ ซึ่งเมื่อก่อน รพ.เกาะสีชัง เคยจัดซื้อเรือเป็นของตัวเอง แต่ติดปัญหาเรื่องการดูแล และค่าบำรุงที่มากถึง 15,000 บาทต่อครั้ง และต้องใช้คนดูแลเฉพาะ ทำให้เรือลำเก่าไม่คุ้มค่า ก่อนส่งมอบให้ อบต. ปัจจุบันอยู่ระหว่างหาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการใช้เรือร่วมกัน และจัดหาเรือส่งต่อที่สามารถติดตั้ง หรือ มีที่ยึดอุปกรณ์สำหรับส่งต่อผู้ป่วยได้ เพิ่มทุ่นลอยน้ำสำหรับเคลื่อนย้าย เพิ่มไฟให้สว่างขึ้น” พญ.นภาวินีกล่าว

พญ.นภาวินีสะท้อนถึงปัญหาที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากส่วนกลางในมุมมองของคนทำงานว่า ต้องการให้มีกลุ่มประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย ระหว่างโรงพยาบาล เช่น เมื่อเกิดเหตุขึ้น สามารถโทรไปยังหน่วยประสานงานทันที เพื่อวางแผนในการส่งต่อ อย่างผู้ป่วยรายนี้ มีอาการเช่นนี้ ควรส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใด รวมถึงสามารถติดต่อได้ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อทำให้กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยได้เร็วขึ้น ส่วนงบประมาณนั้นมองว่ามีความจำเป็น แต่เนื่องจาก รพ.เกาะสีชัง มีพื้นที่จำกัด อาจไม่ได้มีการพัฒนาไปมากกว่านี้

ด้าน ทพ.อานะสิทธิ์ทิ้งท้ายว่า งบประมาณที่ได้รับ ไม่มีปัญหาในการบริหารจัดการของโรงพยาบาล โดยงบประมาณในการส่งต่อผู้ป่วย ก็ไม่ได้จำกัดงบไว้ แต่ใช้งบบริหาร เพราะไม่อยากจำกัดเนื่องจากผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีทุกราย ส่วนเรือพยาบาล และโป๊ะเรือที่จะต้องได้การรับสนับสนุน ก็ได้เสนอไปยังท้องถิ่นแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคในการส่งต่อผู้ป่วยทางทะเล จึงเป็นอีกปัญหาสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไขเช่นเดียวกับปัญหาอื่นภายในเกาะสีชัง เพราะชีวิตคนสำคัญ….

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon