“วราวุธ” ถกรัฐมนตรี สวล.อาเซียน ย้ำ 43 ห้างร้านในไทยงด ‘ถุงพลาสติก’ 1 ม.ค.63

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และตัวแทนเจ้าหน้าที่ ทส. และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 (15th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: 15th AMME) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี H.E. Akka Pundit Sapheach Aun Pornmoniroth รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธาน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2568 และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จากนั้น นายวราวุธและคณะได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่บริเวณหน้านครวัด ภายใต้หัวข้อ “Together to Support ASEAN Green Initiatives” ด้วย

นายวราวุธ ในฐานะผู้แทนประเทศไทยได้กล่าวถ้อยแถลงว่า พร้อมให้ความร่วมมือประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหาสำคัญของภูมิภาค อาทิ การจัดการขยะทะเล โดยไทยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า และร้านค้า 43 แห่ง งดการแจกถุงพลาสติกให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 รวมถึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามข้อตกลงปารีส และเจตจำนงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่มุ่งเน้นการขนส่งอย่างยั่งยืน การใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพ โดยได้ร่วมกับรัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียนให้การรับรอง 1.การขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ 5 แห่ง เป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่ 45 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ลำดับที่ 46 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ลำดับที่ 47 อุทยานแห่งชาติ Lo Go – Xa Mat ลำดับที่ 48 เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Ngoc Linh ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ ลำดับที่ 49 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Htamanthi ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

2.เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 ซึ่งจะมีการเสนอร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 วันที่ 2-4 พฤศจิกายนนี้ ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การรับรอง และไทยในฐานะประธานอาเซียน ปี 2562 จะเป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวต่อที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 ในระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคมนี้ ที่กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี

“นอกจากนี้ ไทยได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุม Climate Action Summit 2019 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา รวมถึงรับทราบปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ที่กรุงเทพฯ ได้ให้การรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ และรับทราบกรอบปฏิบัติการอาเซียนฯ แล้ว” นายวราวุธ กล่าว

วันเดียวกัน นายวราวุธ ได้นำคณะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ASEAN Eco-School Awards ซึ่งในส่วนของไทยได้รับรางวัล 1.โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน จ.บึงกาฬ ระดับประถมศึกษา และ 2.โรงเรียนควนโดนวิทยา จ.สตูล ระดับมัธยมศึกษา รวมถึงเยาวชนของไทยได้รับรางวัล ASEAN Youth Eco-champions Award ได้แก่ นายพุทธิศักดิ์ พนมสารนรินทร์ นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับจูเนียร์ และ น.ส.ปิยนาฏ ลิ่มหลัก ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเมืองกระบี่ จ.กระบี่ ระดับซีเนียร์ นอกจากนี้ นายวราวุธ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 หารือทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ กับ Dr. Amy Khor รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำสิงคโปร์ โดยสิงคโปร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง Green Corridor ซึ่งให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหามลพิษ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะ และปีนี้ได้ประกาศ Zero Waste Master Plan และจะมีการออกกฎหมาย Resource Sustainable Act โดยใช้แนวทาง Circular Economy เพื่อลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ประกอบการต้องรับคืนซากจากผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ อาทิ แผงโซลาร์ หลอดไฟส่องสว่าง แบตเตอรี่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และเชิญให้เข้าร่วมงาน Singapore International Water Week 2020 ในเดือนกรกฎาคม 2563 ด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon