กทม.จับมือจุฬาฯ เตรียมเปิดตัว “เติมสีให้สีลม” คาดได้ยลโฉมธันวาคมนี้

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมย่านสีลมสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2/62 มีนายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาทิ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางรัก ฯลฯ และตัวแแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด กลุ่มผู้ประกอบการย่านสีลม กลุ่มคนรักสีลม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายศักดิ์ชัย เปิดเผยว่า กทม.ร่วมกับ จุฬาฯ ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะด้วยกระบวนการทดลองและศึกษาวิจัยรูปแบบการใช้งานพื้นที่ของผู้คน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในบริบทเมือง โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการย่านสีลม และได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินการวิจัยและทดลองในพื้นที่ย่านสีลมจาก สสส. ทั้งนี้ ปัจจุบันย่านสีลมเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจและพณิชยกรรมในพื้นที่กลางใจเมืองที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่มีการใช้ประโยชน์อย่างหนาแน่นในทุกตารางเมตร มีกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่หลากหลายรูปแบบจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น จุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางสัญจรรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที และรถไฟฟ้าบีทีเอส อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมถึงพาณิชยกรรม ซึ่งโดยส่วนใหญ่พื้นที่บริเวณ 2 ข้างทางของถนนสีลม พบว่ามีพื้นที่ว่างของเอกชนเปิดให้ใช้งานสาธารณะ (Privately Own Public Space หรือ POPS) จากระยะร่นหน้าอาคาร ประกอบกับ ทางเท้าในถนนสีลมทำให้เกิดเป็นพื้นที่สาธารณะอีกรูปแบบหนึ่ง สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมการพัฒนาเมืองโดยมีวัตถุประสงค์หลักร่วมกัน คือการจัดให้มีพื้นที่รองรับกิจกรรมสาธารณะ รวมถึงพื้นที่สีเขียว ทั้งในร่มและกลางแจ้ง ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้คน เช่น ลานพลาซ่า อาเขต สวนหย่อม และพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร โดยหนึ่งในหลายวิธีศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ คือ การสร้าง “ห้องปฏิบัติการเมือง” (City Lab) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาทดลองและประเมินแนวโน้มของการพัฒนาเมือง รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาคมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างเสริมกิจกรรมในบริเวณพื้นที่สาธารณะที่มีอยู่อย่างจำกัดให้กลายเป็นเครือข่ายของพื้นที่สาธารณะอเนกประโยชน์ เกิดเป็นสถานที่ (Place) ให้ผู้คนได้ออกมาใช้พื้นที่สาธารณะได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ อันเป็นส่วนหนึ่งของเมืองสุขภาวะ (Heathy City)

“การทดลองห้องปฏิบัติการเมืองได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงกระบวนการศึกษาออกแบบและประเมินผล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (รศ.พนิต ภู่จินดา) โดยสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ผ่านกระบวนการศึกษาทดลอง และวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่สาธารณะ และกิจกรรมในพื้นที่โครงการรวมถึงกายภาพของพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในย่านสีลม และไม่ใช้งบฯ ของ กทม.โดยจุฬาฯ จะออกค่าใช้จ่าย” นายศักดิ์ชัย กล่าวและว่า บริเวณที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านสีลม จำนวน 8 จุด ได้แก่ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ อาคารลิเบอร์ตี้ อาคารซีพีทาวเวอร์ อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ อาคารธนาคารกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน อาคารธนิยะ และอาคารญาดา

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า จากการหารือ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ ได้เสนอโครงการ “เติมสีให้สีลม” (City’s Color Palette) โดยการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนย่านสีลมและประชาชนทั่วไปในการเลือกว่าต้องการให้พื้นที่อาคาร ทางเท้า และจุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมย่านสีลม เป็นสีใด ซึ่งเริ่มดำเนินการในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ และจะรู้ผลและดำเนินการเปลี่ยนสีย่านสีลมในเดือนพฤษภาคม 2563 รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า ไฟส่องสว่าง และแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในระยะยาว เช่น เตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายรถประจำทางย่านสีลมให้มีพื้นที่เพื่อการนันทนาการมากขึ้น และพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพโดยเครื่องออกกำลังกายชนิดเบา ให้ประชาชนที่มารอรถประจำทางได้ออกกำลังกายเบาๆ ขณะรอรถ รวมถึงเพิ่มเทคโนโลยีป้ายอัจฉริยะแจ้งข้อมูลการเดินรถ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางม้าลายย่านสีลม ด้วยการเพิ่มเส้นซิกแซ็ก และเพิ่มสัญลักษณ์รูปคนข้ามถนน ก่อนถึงทางม้าลาย 20 เมตร รวมถึงใช้การไล่ระดับความเข้มของสีก่อนถึงทางม้าลาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ข้ามทางม้าลายย่านสีลม ปรับปรุงทางลาดเชื่อมต่อทางเดินเท้ากับทางม้าลายให้มีระดับที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แถลงการณ์พระอาการประชวร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ เสด็จฯประทับ รพ.จุฬาลงกรณ์
บทความถัดไป‘เอกชน’ ขู่เคลื่อน21 ต.ค. โวยถูกสอดไส้ ‘ขรก.สพฐ.-ภรรยานายอำเภอ’ นั่ง กศจ. โควต้าเอกชน