สกพอ.-ทส.จับมือภาคี โชว์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน-พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอีอีซี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (Seminar during the 35th ASEAN Summit in Thailand on Circular Economy, Waste Management and Sustainability)จัดขึ้นร่วมกันโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Industrial Developments Organization-UNIDO) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อแสดงศักยภาพและความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ และการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายนนี้ ที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน เป็นเจ้าภาพ

นายวราวุธ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ สกพอ. UNIDO และ อบก.จะได้ร่วมกันเผยแพร่ต้นแบบการดำเนินงาน Circular Economy การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซีเป็นต้นแบบ รวมทั้ง นำเสนอกลยุทธ์การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของอีอีซีที่จะมีแนวทางการกำจัดขยะ การจัดการน้ำ และการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค ซึ่งจะช่วยยกระดับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่คู่ไปกับการนำระบบ Circular Economy มาปรับใช้อย่างยั่งยืน

นายวราวุธ กล่าวว่า นอกจากนี้ การพัฒนาพื้นที่อีอีซีได้ออกแบบการใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนย้ายประชากร และผลักดันให้บรรลุเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการน้ำ การลดก๊าซเรือนกระจก และที่สำคัญคือการร่วมขับเคลื่อนจัดการปัญหาขยะ กับภาคประชาชน ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการเป็นรูปธรรม เช่น การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ในพื้นที่ จ.ระยอง หรือ Rayong Model ที่ใช้รูปแบบของโรงไฟฟ้าขยะชุมชน และโครงการ EEC square ที่ สกพอ.ได้เข้ารณรงค์ สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคต เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รวบอดีตหัวหน้าพนง.โรงแรม ขโมยข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้า ช้อปปิ้งออนไลน์ สูญร่วม 5 แสน
บทความถัดไปรวมหวยเด็ด เลขเกจิ หวยคำชะโนด พญานาคผุด ช้างขย่มเก๋ง ตะเคียน17งวด หวยคนดัง