ประกันสังคม เผย แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนได้กว่าร้อยละ 96.40

ประกันสังคม เผย แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนได้กว่าร้อยละ 96.40

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประกันสังคม เผยผลการดำเนินงานแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ เดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบจำนวนทั้งสิ้น 222 เรื่อง ในจำนวนนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องได้แล้วเสร็จภายใน 25 วันทำการ เป็นจำนวนถึง 214 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.40 ส่วนที่เหลือได้ทยอยแก้ปัญหาได้ลุล่วงไปตามลำดับ

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้วางระบบปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ผู้ร้องได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ โดยด่วนภายใน 7 วัน แต่หากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนให้ดำเนินการตอบกลับภายใน 25 วัน แยกเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาอุปสรรคในการรับบริการสูงที่สุด ได้แก่ 1.ร้องเรียนสถานประกอบการจำนวน 93 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.89 2.ร้องเรียนสถานพยาบาล จำนวน 60 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 27.03 3.ร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม จำนวน 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ19.37 4.ร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ จำนวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.41 5.ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง/เขตพื้นที่/จังหวัด จำนวน 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.95 6.ร้องเรียนระบบของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.90 7.ร้องเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.45 8.ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล 1506 และระบบของศูนย์บริการข้อมูล 1506 ไม่มีข้อร้องเรียน

สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมได้มีช่องทางให้ผู้ประกันตนสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก โดยยื่นร้องเรียนด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th หรือที่เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ www.1111.go.th เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไทยรับเจ้าภาพอินดอร์เกมส์อีกแล้ว ทัพซีเกมส์รับมือโปลิโอระบาดฟิลิปปินส์
บทความถัดไป‘ปลื้มจิตร์-นุศรา’ นำวอลเลย์บอลสาวไทยยกทีมขอโอวาทผู้บริหารการไฟฟ้าฯ ก่อนลุยซีเกมส์