ด่วน! เปิดรับแรงงานไทยไปทำงาน ‘เกาหลี’ 23-24 พ.ย.นี้เท่านั้น

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน และกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานเกาหลีใต้ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) โดย กกจ.ทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือก และจัดส่งคนหางานไปทำงาน ซึ่งคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) และทักษะการทำงานตามที่ทางการเกาหลีกำหนด การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ในครั้งนี้รับสมัครในประเภทกิจการ งานเกษตร/ปศุสัตว์ มีโควตาผู้สอบผ่าน 300 คน รับเฉพาะเพศชาย อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าเกาหลีใต้ หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของเกาหลีใต้ เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เคยพำนักอาศัยในเกาหลีใต้ด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

“หลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาวและไม่สวมเสื้อสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 ใบ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 1 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร และลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัครงาน เพื่อเลือกวันที่ที่จะสมัครได้ที่ toea.doe.go.th โดยไม่ต้องใส่ www. ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันปิดรับสมัคร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.” นายสุชาติ กล่าวและว่า ผู้ที่สนใจให้รีบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งหลักฐานการสมัครภายในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทย ไปต่างประเทศ โทร.0 2245 9429, 0 2245 6716 หรือสายด่วน โทร.1506 กด 2

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘หม่อมเต่า’ รับ ‘หมอวรงค์’ ซบพรรครปช. เผยคุยกันก่อนหน้านี้แล้ว
บทความถัดไปเครือข่ายผู้หญิงฯ ร้องอนค. แก้รัฐธรรมนูญปกป้องสิทธิ์ เพิ่มพื้นที่การเมืองสำหรับผู้หญิง