แรงงานต่างด้าวเข้า-ออกงานต้องแจ้ง กกจ.เปิดยื่นผ่านแอพพ์ฯ ‘อี-อินฟอร์ม’

กรมการจัดหางาน ย้ำนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน ต้องแจ้งการเข้า-ออกในการทำงานของคนต่างด้าวภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่จ้างและออกจากงาน ยื่นออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ ผ่าน Application E-Inform หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการแจ้งเข้า-ออกจากงานของคนต่างด้าว ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง กกจ.จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงานอยู่ในประเทศไทยทราบว่า นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน ต้องแจ้งให้ กกจ.ทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ทําภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่จ้างและเมื่อคนต่างด้าวออกจากงาน หรือไม่ได้ทำงานกับนายจ้างแล้ว ก็ต้องแจ้งให้กรมการจัดหางานทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย โดยนายจ้างสามารถแจ้งการเข้า-ออกจากงานของคนต่างด้าวได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่เป็นสถานที่ตั้งของสถานประกอบการที่คนต่างด้าวทำงานอยู่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร. 1506 กด 2

นายสุชาติ กล่าวว่า ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าว ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศ จำนวน 3,090,825 คน เป็นแรงงานต่างด้าว ตลอดชีพ 241 คน ประเภททั่วไป 119,464 คน พิสูจน์สัญชาติคงเหลือ 758,578 คน พิสูจน์สัญชาติปรับปรุงทะเบียนประวัติ 1,068,518 คน นำเข้าตาม MOU 989,145 คน เป็นแรงงานต่างด้าวส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นๆ 47,016 คน ชนกลุ่มน้อย 49,115 คน คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในลักษณะ ไป-กลับ หรือตามฤดูกาล 58,748 คน

“ขณะนี้มีบริการออนไลน์ นายจ้างสามารถแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานผ่าน Application ชื่อ E-Inform ได้แล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง Google Play Store และ App Store หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ” นายสุชาติ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon