ด่วน! รับสมัคร “ชายไทย” ทำงานไต้หวัน 3ปี รายได้ดี

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กกจ.รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD. ไต้หวัน ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 20 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,100 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 23,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562) คุณสมบัติเป็นเพศชาย อายุ 23 – 40 ปี จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาจีนกลาง และภาษาอังกฤษ พ้นภาระการรับราชการทหาร ระยะเวลาการจ้างงาน 3 ปี ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในประเทศไทย ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าตรวจประวัติอาชญากรรม ค่าโดยสารเครื่องบินจากประเทศไทยไปยังไต้หวันก่อนเริ่มงาน และค่าใช้จ่ายในไต้หวัน ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบถิ่นที่อยู่ ค่าบริการบริษัทจัดหางานในไต้หวัน ค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง และค่าเบี้ยประกันภัยหมู่ คนหางานรับผิดชอบค่าอาหารและที่พักเดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงานเดือนละ 462 เหรียญไต้หวัน และค่าเบี้ยประกันสุขภาพเดือนละ 325 เหรียญไต้หวัน

“หลักฐานการรับสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.doe.go.th/overseas หรือขอรับได้ ณ สถานที่รับสมัครงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังมีอายุการใช้งาน (ถ้ามี) สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด อย่างละ 1 แผ่น รูปถ่าย สีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 พร้อมยื่นหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร” นายสุชาติ กล่าว

อธิบดี กกจ. กล่าวย้ำว่า การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจประวัติอาชญากรรม ค่าวีซ่า ค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป และ ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 15,000 บาท ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 02-245 – 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2

บทความก่อนหน้านี้“ชวน”ย้ำ เป็นหน้าที่จนท.ผู้รับผิดชอบดูแลต่อสัญญาสร้างสภาฯครั้งที่ 4
บทความถัดไปจับแล้วมือยิงพ่อ สท.ชัยนาท ก่อนทำแผน แย้ม ‘ยิงผิดตัว’ ด้านผู้รับเหมาเป้าจริงยังผวา